گروه ها و کانال های مرتبط با دفاتر اسناد رسمی

کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران:

https://telegram.me/notary_ir

کانال سایت اسناد یار :

https://telegram.me/asnadyar_ir

کانال محضرخونه با مدیریت جناب آقای فرزان اشاقی سردفتر دفتر اسناد رسمی ۱۵۲ تهران:

https://telegram.me/mahzar_khooneh

کانال تجربه های یک سردفتر:

https://telegram.me/T_sardaftar

کانال سردفتران و دفتریاران:

https://telegram.me/irnotary