وکالت کاری انجام امور مربوط به ملک

ارسال شده توسط در تاریخ 9 جولای 2016 | موضوع : وکالت

مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک ، دارایی ، شهرداری (شورای شهر) و دهداری و دهیاری و نیروی انتظامی ، دادسرا، دادگستری(شورای حل اختلاف)، مراجع تجدید نظر، سازمان مسکن و شهرسازی ، فرمانداری ، دفاتر اسناد رسمی  و مراجعه به کمیته امداد امام خمینی جهت امور اداری موکل و ادارات آب و برق و گاز جهت دریافت اشتراک گاز و مخابرات در سراسر کشور و کلیه ادارات و نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و مراجع و مقامات ذیصلاح دیگری که ذکری از نام آنها برده نشده است و انجام کلیه کارهای اداری و قانونی و ثبتی موکل و عنداللزوم پیگیری و انجام عملیات ثبتی موکل و پرداخت هزینه ها و اخذ هرگونه گواهی و مجوز و استعلام و نامه و مفاصاحساب و عنداللزوم دریافت دعوتنامه و شرکت در کمیسیون های اداری و مربوطه و اعتراض به آراء و نظریه های صادره و دفاع از حقوق موکل و تشکیل و تکمیل پرونده در هئیت تعیین تکلیف جهت مالکیت موکل به استناد ماده واحده سازمان جنگل ها و مراتع کشور مصوب مجلس شورای اسلامی (اراضی اختلافی ماده 56 سابق تبصره 2) تقاضا و تسلیم مدارک و مستندات در مقابل اخذ رسید به ادارات فوق الذکر و تحصیل هر گونه مدرک و مجوز قانونی جهت اثبات مالکیت موکل وانجام کلیه کارهای اداری و قانونی و ثبتی موکل با حق مراجعه به مراجع فوق الذکر و اقامه هرگونه دعوی حقوقی و دفاع از آن و دفاع از دعاوی علیه موکل نسبت به هرخواسته و به هرمیزان و دریافت یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی با حق مراجعه به تمامی مراجع فوق الذکر و مربوطه و انجام کلیه امور اداری و قانونی موکل راجع به سهم موکل به نحوی که که در هیچ یک از مراحل فوق نیازی به حضور موکل نباشد و تقاضا و تهیه رونوشت اسناد و مدارک مربوطه و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک وثبت دفاتر مربوطه و انجام سایر تشریفات اداری و قانونی.

متن وکالت خرید خودرو لیزینگ شرکت ایرانخودرو

ارسال شده توسط در تاریخ 15 ژانویه 2016 | موضوع : وکالت

متن حقوقی وکالت خرید خودرو لیزینگ شرکت ایرانخودرو
بدون غلط املایی و کامل
موارد مورد نیاز جهت درج در متن حقوقی : نوع اتومبیلسال ساخت اتومبیلشماره قرار دادرنگ اتومبیل

مراجعه به کلیه مراجع و ادارات دولتی و غیر دولتی و نهادها و سازمانها و بانکها علی الخصوص دفاتر اسناد رسمی و شهرداری و دارائی و نیروی انتظامی و به ویژه ادارات و دوایر راهنمایی و رانندگی (اعم از اجرائیات، شماره گذاری و واحد نقل و انتقال خودرویی ناجا)، ادارات آگاهی، شورای حل اختلاف، دادگاه ها و دادسراها در سراسر کشور ایران و دریافت هر گونه مجوز و گواهی و مفاصاحساب و مطالبه و اخذ هر گونه سند و مدرکی در خصوص: یک دستگاه خودرو —– مدل —– به شماره شاسی/ ردیف قرارداد —– به رنگ —– جهت تعویض یا فک پلاک منصوبه و دریافت پلاک جدید برای خودروی فوق به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به نام خود وکیل با دارابودن اختیار انجام کلیه تشریفات لازم اعم از تعویض و فک پلاک و مطالبه و دریافت پلاک جدید و تودیع پلاک قبلی نزد مراجع ذیصلاح و اخذ رسید پلاک تودیعی و دریافت صورت وضعیت خلافی و اعتراض به آن نزد راهنمایی و رانندگی یا مراجع قضایی و اعمال تخفیفات لازمه پیگیری و رفع شکایتهای احتمالی نزد مراجع قضایی و ترخیص و تحویل موضوع وکالت،تادیه هزینه های قانونی و عنداللزوم استرداد و دریافت اضافه پرداختی ها و سپردن هر گونه تعهد و قول هر گونه شرط در جریان تعویض یا فک پلاک و اخذ پلاک جدید و تهیه و تسلیم یا اخذ هر گونه مدرک و مستندات اعم از اصل یا رونوشت از جمله شناسنامه مالکیت و کارت مشخصات خودرو مورد اشاره و تقاضای ابطال کارت سوخت و یا صدور کارت جدید و اخذ آن و همچنین توافق و ترهین خودرو فوق الذکر به هر مبلغ و مدت و هر شرایط به نفع خود وکیل و هر شخص حقیقی یا حقوقی بنا به تشخیص وکیل و فک رهن از آن و دیگر تشریفات قانونی آن و پرداخت هرگونه هزینه مرتبط بر انجام مورد وکالت با حق انجام کلیه مکاتبات یا سلب نمودن هر گونه حق ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره. حدود اختیارات:وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت یا حق توکیل به غیر دارای اختیارات تامه مزبوره می باشد. امضا و اقدام و عمل وکیل در انجام موارد وکالت به منزله امضا و اقدام و عمل و اظهار موکل نافذ و معتبر و دارای اثر و اعتبار قانونی می باشد به نحویکه در هیچ یک از موارد فوق نیازی به شهود و اجازه مجدد موکل نباشد . این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

 

اطلاعات شرکت ایرانخودرو:
نام : شرکت ایرانخودرو
حقوقی
ماهیت : خصوصی
شناسه ملی : 10100360794
نوع : شرکت سهامی عام
شماره ثبت : 8352
محل ثبت : تهران
تاریخ ثبت : 1341/06/10
شماره آخرین روزنامه رسمی / گواهی ثبت شرکتها : 20369
تاریخ آخرین روزنامه رسمی / گواهی ثبت ثبت شرکتها : 11393/11/18