فرم گواهی امضاء ساده

ارسال شده توسط در تاریخ 29 دی 1394 | موضوع : گواهی امضا

نمونه فرم گواهی امضاء ساده در دو سایز A4 و A5

توضیحات: برای دانلود نمونه فرم ها روی عکس ها کلیک کنید و بعد از باز شدن کامل آن را در رایانه خود ذخیره کنید و هنگام پرینت متناسب با نمونه فرم انتخاب سایز کاغذ را در تنظیمات پرینتر انتخاب کنید.

نمونه فرم A4

gavahiemza-a4

نمونه فرم A5

gavahiemza-a5

گواهی امضای رضایت ولی/قیم بازیکن برای فدراسیون فوتبال

ارسال شده توسط در تاریخ 29 دی 1394 | موضوع : گواهی امضا

gavahi-ffi

توضیحات: روی عکس بالا کلیک کنید و عکس باز شده را در رایانه خود ذخیره کنید.

قابل پرینت در دو سایز A4 و A5  (در زمان پرینت سایز کاغذ مناسب را در تنظیمات پرینتر انتخاب کنید)