اطلاعيـه برگزاري آزمون انتخاب دفترياري سال 1396

ارسال شده توسط در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۶ | موضوع : اطلاعیه ها

اطلاعيـه
« برگزاري آزمون انتخاب دفترياري سال ۱۳۹۶ »

با عنايت به اينكه آزمون كتبي دفترياري در روز جمعه مورخ ۳/۶/۱۳۹۶ برگزار خواهد شد لذا آن عده از دفاتر اسناد رسمي كه فاقد دفتريار اول مي باشند و تا كنون نسبت به معرفي دفتريار واجد شرايط اقدام ننموده اند و نيز دفاتري كه تمايل به داشتن دفتريار دوم دارند، لازم است حداكثر تا تاريخ ۱۹/۵/۹۶ فرد واجد شرايط قانوني را جهت شركت در آزمون دفترياري از طريق ثبت محل معرفي نمايند. ضمناً تاريخ توزيع كارت ورود به جلسه آزمون و محل امتحان متعاقباً از طريق سايت اينترنتي سازمان اعلام خواهد شد./

اداره كل امور اسناد و سردفتران