متن حقوقی تعهد دریافت انشعاب برق در مناطق روستایی بدون سند رسمی و پروانه ساخت

ارسال شده توسط در تاریخ 1 شهریور 1397 | موضوع : اسناد, تعهد نامه

“”توجه : هنگام کپی کردن متن داخل سامانه ثبت آنی توجه داشته باشید اعداد به درستی نشان داده شده باشند.””

ویرایش دوم 10 آذر 1397

اینجانب — با مشخصات فوق اقرار می نمایم به دلیل اینکه پروانه ساخت ندارم تقاضای یک رشته انشعاب برق به تصرفات خود در محل سکونت خارج از محدوده فعلی خدمات شهری بوده و متعهد می گردم بدواً اقدام به تشکیل پرونده های مورد نظر شهرداری اعم از تغییر کاربری موضوع ماده پنج قانون شهرداری نموده و نیز ملزم به رعایت تمامی تصمیمات و مقررات ماده صد شهرداری در صورت ساخت ساختمان و ماده چهل و پنج قانون شهرداری ( تعریض کوچه آتی ) نموده و متعهد به تمکین تصمیمات ماخوذه کمیسیون های یاد شده بنمایم و همچنین متعهد می گردم : در صورتیکه ساختمان اینجانب در داخل طرح شهرداری – بنیاد مسکن – جهاد کشاورزی و یا سایر ادارات ذیربط واقع گردد و به دلیلی از طرف مراجع ذیصلاح دستور تخریب صادر شود ، مدیریت برق — می تواند نسبت به قطع و جمع آوری انشعاب ( کنتور ) برق اینجانب اقدام نماید و هیچگونه ادعا و اعتراض در این مورد نخواهم داشت . چنانچه در خصوص ملک فوق الذکر از سوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها در مراجع انتظامی و قضایی و اداری علیه مدیریت برق — طرح دعوی اقامه گردد . یا بر نفس ملک اعتراض شود شخصا جوابگو خواهم بود و مدیریت برق — در این خصوص پاسخگو نبوده و می تواند نسبت به جمع آوری انشعاب اقدام نماید .  هرگونه خسارت جانی و مالی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی و حفاظتی از نقطه تحویل انرژی تا محل مصرف به عهده اینجانب می باشد . هرگونه خسارت مالی ناشی از افت ولتاژ ( به دلیل بعد مسافت ) به عهده اینجانب بوده و مدیریت برق — هیچگونه تعهدی در رابطه با جبران خسارت نخواهد داشت .  اینجانب با علم و آگاهی کامل اقرار می نمایم که کنتور جهت تامین روشنایی واحد مسکونی به صورت موقت از طرف مدیریت برق — واگذار شده است و در صورت رعایت بندهای فوق الذکر آن مدیریت می تواند نسبت به قطع و جمع آوری کنتور برق اقدام نمایند .

در ضمن واگذاری انشعاب برق بصورت غیر دائم بوده و هیچگونه حقی را برای تعهد ایجاد نمی نماید و چنانچه مراجع ذیصلاح دستور قلع و قمع مستحدثات و جمع آوری انشعاب غیر دائم را صادر نماید اداره برق می تواند اقدام به جمع آوری انشعاب موقت نموده و اینجانب حق هیچگونه اعتراضی نداشته و در ضمن متعهد می گردم که در نقل و انتقالات بعدی انتقال گیرندگان را از مفاد این تعهدنامه که با علم و آگاهی و صحت و سلامت عقل و روان امضا و سپرده شده است مطلع نمایم .

=========

ویرایش اول : 1 شهریور 1397

اینجانب — با مشخصات فوق اقرار مینمایم به دلیل اینکه پروانه ساخت ندارم تقاضای یک رشته انشعاب برق به تصرفات خود در (محل سکونت) جهت روشنایی واقع در نشانی فوق الذکر را دارم و مطابق شرح ذیل متعهد میگردم : در صورتیکه ساختمان اینجانب در داخل طرح شهرداری ، بنیاد مسکن ، جهاد کشاورزی و یا سایر ادارات ذیربط واقع گردد و به هر دلیلی از طرف مراجع ذیصلاح دستور تخریب صادر شود مدیریت برق — می تواند نسبت به قطع و جمع آوری انشعاب (کنتور) برق اینجانب اقدام نماید و هیچگونه ادعا و اعتراض در این مورد نخواهم داشت. چنانچه در خصوص ملک فوق الذکر از سوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها در مراجع انتظامی و قضائی و اداری علیه مدیریت برق — طرح دعوی اقامه گردد یا بر نفس ملک اعتراض شود شخصا جوابگو خواهیم بود و مدیریت برق — در این خصوص پاسخگو نبوده و میتواند نسبت به جمع آوری انشعاب اقدام نماید.هرگونه خسارت جانی و مالی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی و حفاظتی از نقطه تحویل انرژی تا محل مصرف به عهده اینجانب میباشد. هرگونه خسارت مالی ناشی از افت ولتاژ (به دلیل بعد مسافت) به عهده اینجانب بوده و مدیریت برق — شهر هیچگونه تعهدی در رابطه با جبران خسارت نخواهد داشت.اینجانب با علم وآگاهی کامل اقرار می نمایم که کنتور جهت تامین روشنایی واحد مسکونی به صورت موقت از طرف مدیریت برق — واگذار شده است و در صورت عدم رعایت بندهای فوق الذکر آن مدیریت می تواند نسبت به قطع و جمع آوری کنتور برق اقدام نمایند.
در ضمن واگذاری انشعاب برق بصورت غیر دائم بوده و هیچگونه حقی را برای تعهد ایجاد نمی نماید و چنانچه مراجع ذیصلاح دستور قلع و قمع مستحدثات و جمع آوری انشعاب غیردائم را صادر نماید اداره برق می تواند اقدام به جمع آوری انشعاب موقت نموده و اینجانب حق هیچگونه اعتراضی نداشته و در ضمن متعهد می گردم که در نقل و انتقالات بعدی انتقال گیرندگان را از مفاد این تعهدنامه که با علم و آگاهی و صحت و سلامت عقل و روان امضا و سپرده شده است مطلع نمایم.

متون حقوقی مربوط به ترخیص کالا از گمرک

ارسال شده توسط در تاریخ 30 مرداد 1397 | موضوع : اسناد, وکالت

“”توجه : هنگام کپی کردن متن داخل سامانه ثبت آنی توجه داشته باشید اعداد به درستی نشان داده شده باشند.””

متن حقوقی وکالت صاحب کالا به کارگزار گمرک

مراجعه به گمرک — و انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالای مربوط به قبض انبار شماره — مورخ — موضوع بارنامه شماره — مورخ — با اختیار اخذ اسناد خرید و حمل ، اخذ قبض انبار و ترخیصیه ، تنظیم اظهارنامه ، انجام تشریفات گمرکی صادرات ، واردات ، ترانزیت ، ورود موقت ، مرجوعی ، ترخیص کالا ، پرداخات حقوق ورودی و عوارض و هزینه های گمرکی و مالیات های متعلقه ، اعتراض به تصمیمات گمرک و درخواست رد اضافه پرداختی ، مراجعه به سازمانهای ذیربط جهت اخذ مجوز های مربوطه ، درخواست تعیین تعرفه موضوع ماده 43 قانون امور گمرکی ، تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ، اعتراض به آراء کمیسیون بدوی و درخواست ارسال پرونده به کمیسیون تجدید نظر ، حضور در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی جهت دفاع از پرونده مربوطه و به طور کلی انجام کلیه امور اداری و کاری مربوط به قبض انبار و بارنامه فوق الذکر در صورتی که در هیچ یک از مراحل انجام نیازی به حضور موکل نباشد.

متن حقوقی وکالت موضوع ماده 211 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

مورد وکالت: درخواست ارجاع اختلاف موضوع اظهارنامه — به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و حضور در جلسات آن با حق اعتراض به آراء کمیسیون بدوی و درخواست ارسال پرونده به کمیسیون تجدیدنظر ، حضور در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی جهت دفاع از پرونده مربوطه و انجام کلیه امور کاری و اداری در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

سوالات آزمون سردفتری 97 + به همراه پاسخ

ارسال شده توسط در تاریخ 1 مرداد 1397 | موضوع : اطلاعیه ها

سوالات کامل آزمون سردفتری 97 به همراه پاسخ صحیح

منبع: کانال تلگرام نکته سنج noktesanj

دانلود با لینک مستقیم

عدم صدور مجوز استملاک برای اتباع افغانستانی

ارسال شده توسط در تاریخ 27 تیر 1397 | موضوع : اطلاعیه ها

جناب آقای گرامی
مدیر کل محترم امور املاک
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع: درخواست مجوز استملاک برای آقای … تبعه افغانستان

احتراماً بازگشت به نامه شماره 97/18060 مورخ 1397/3/4 در خصوص درخواست مجوز استملاک از سوی آقای … تبعه افغانستان ، نظر به اینکه دولت افغانستان از صدور مجوز استملاک برای اتباع ایرانی استنکاف ورزیده است ، لذا با عنایت به قوانین و مقررات مترتب بر استملاک اتباع خارجی و نیز با توجه به لزوم رعایت “اصل عمل متقابل” امکان صدور مجوز استملاک برای نامبرد میسور نمیباشد.مراتب جهت بهره بردارد ایفاد میگردد.
اکبر امینیان
مدیرکل ساختمان و پشتیبانی

کارت ورود به جلسه آزمون سردفتری اسناد رسمی از 23تا 28 تیرماه توزیع می گردد

ارسال شده توسط در تاریخ 20 تیر 1397 | موضوع : اطلاعیه ها

اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی اطلاعیه ای زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 1397 را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوطلبان شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 1397 جهت دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ 1397/4/23 لغایت 1397/4/28 می بایست به نشانی اینترنتی WWW.SSAA.IR مراجعه نمایند.

گفتنی است آزمون سردفتری اسناد رسمی روز جمعه مورخ 1397/4/29 به نشانی مندرج در کارت ورود به جلسه برگزار می گردد.