اطلاعیه معاون امور اسناد سازمان ثبت درخصوص سامانه تاک

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۵ | موضوع : اطلاعیه ها

سامانه تاک

شماره ۹۵/۷۲۸۶۹
تاریخ ۹۵/۴/۹
پیوست ندارد
مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان

سلام علیکم
حسب اعلام مدیر کل محترم کنسولی وزارت امور خارجه، سامانه تاک به نشانی tak.mfa.ir به منظور بررسی اصالت وکالتنامه های تنظیم شده در نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور به بهره برداری رسیده است. لذا از این پس دفاتر اسناد رسمی در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۹۴/۱۳۱۴۳۸ – ۹۴/۵/۸ اصالت وکالتنامه های مذکور را با مراجعه به صفحه اول سامانه یاد شده ( بررسی صحت مدرک) و استفاده از کد ملی مول و کد رهگیری وکالتنامه ( مرکب از اعداد و حروف انگلیسی) بررسی نموده و از مکاتبه با وزارت امور خارجه و دفاتر استانی آن خودداری نمایند.
با توجه به اینکه برابر اعلام مراجع یاد شده ، ثبت اسناد مذکور در سامانه دلیل بر صدور تائید آن از سوی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران است دفاتر اسناد رسمی در صورت مطابقت مستند ارائه شده با نمونه موجود در سامانه، خدمات ثبت موضوع وکالتنامه را با رعایت مقررات مربوطه ارائه نمایند.

محمد مهدی انجم شعاع
معاون امور اسناد

وکالت کاری انجام امور مربوط به ملک

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۵ | موضوع : وکالت

مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک ، دارایی ، شهرداری (شورای شهر) و دهداری و دهیاری و نیروی انتظامی ، دادسرا، دادگستری(شورای حل اختلاف)، مراجع تجدید نظر، سازمان مسکن و شهرسازی ، فرمانداری ، دفاتر اسناد رسمی  و مراجعه به کمیته امداد امام خمینی جهت امور اداری موکل و ادارات آب و برق و گاز جهت دریافت اشتراک گاز و مخابرات در سراسر کشور و کلیه ادارات و نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و مراجع و مقامات ذیصلاح دیگری که ذکری از نام آنها برده نشده است و انجام کلیه کارهای اداری و قانونی و ثبتی موکل و عنداللزوم پیگیری و انجام عملیات ثبتی موکل و پرداخت هزینه ها و اخذ هرگونه گواهی و مجوز و استعلام و نامه و مفاصاحساب و عنداللزوم دریافت دعوتنامه و شرکت در کمیسیون های اداری و مربوطه و اعتراض به آراء و نظریه های صادره و دفاع از حقوق موکل و تشکیل و تکمیل پرونده در هئیت تعیین تکلیف جهت مالکیت موکل به استناد ماده واحده سازمان جنگل ها و مراتع کشور مصوب مجلس شورای اسلامی (اراضی اختلافی ماده ۵۶ سابق تبصره ۲) تقاضا و تسلیم مدارک و مستندات در مقابل اخذ رسید به ادارات فوق الذکر و تحصیل هر گونه مدرک و مجوز قانونی جهت اثبات مالکیت موکل وانجام کلیه کارهای اداری و قانونی و ثبتی موکل با حق مراجعه به مراجع فوق الذکر و اقامه هرگونه دعوی حقوقی و دفاع از آن و دفاع از دعاوی علیه موکل نسبت به هرخواسته و به هرمیزان و دریافت یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی با حق مراجعه به تمامی مراجع فوق الذکر و مربوطه و انجام کلیه امور اداری و قانونی موکل راجع به سهم موکل به نحوی که که در هیچ یک از مراحل فوق نیازی به حضور موکل نباشد و تقاضا و تهیه رونوشت اسناد و مدارک مربوطه و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک وثبت دفاتر مربوطه و انجام سایر تشریفات اداری و قانونی.

متن حقوقی سند صلح برند (علامت ثبت شده تجاری)

ارسال شده توسط در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۵ | موضوع : صلح

مورد صلح: عبارتست از تمامی حقوق تملکی ، عینی، حقیقی، واقعی،فرضی ، احتمالی و متصوره مصالح ناشی از گواهی نامه ثبت علامت به شماره سریال —- و شماره ثبت —- مورخ —- مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کلمه —- طبق نمونه گواهی ثبت شده مذکور با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه بدون استثناء چیزی از آن بطوری که هیچگونه حق و ادعائی تحت هر نام و عنوان و از هر حیث و بابت برای مصالح باقی نماند را بموجب این سند به مصالح صلح نمود ومتصالح از هر جهت قائم مقام قانونی مصالح نسبت به مورد صلح میباشد و متصالح میتوانداز کلیه مزایای مترتبه مورد صلح بهره مند گردد و از مورد صلح استیفای منفعت نماید.
مال الصلح : با توافق و تراضی متصالحین مال الصلح مبلغ —- وجه رایج تعیین و تقویم گردید که تماماً و نقداً تسلیم مصالح باقراره گردیده است. حسب الاقرار مصالح مورد صلح را قبلاً به هر نحو ممکن به غیر واگذار نگردیده است و مصالح مسئول کشف هرگونه فساد احتمالی در این خصوص میباشد و مصالح متعهد با تادیه و پرداخت هر گونه دیون و بدهی های احتمالی مورد صلح تا زمان ثبت این سند گردید ، بدیهی است در غیر اینصورت متصالح می تواند با ارائه قبوض مثتبه آنرا از مصالح مطالبه و وصول نماید، همچنین کلیه خیارات قانونی خصوصاً خیارغبن فاحش باعلی مرتبه از متصالحین سلب و ساقط گردید.
این سند باستناد نامه شماره —– مورخ —– صادره از اداره ثبت علائم تجاری تنظیم گردید، ضمناً مصالح بموجب این سند متعهد گردید چناچه عین یا مشابه مورد صلح را طی سوابق دیگری به ثبت یا به تقاضای ثبت رسانیده باشد به متصالح منتقل نماید، همچنین متصالح نیز متعهد گردید جهت ثبت تغییرات به اداره ثبت علائم تجاری مراجعه نماید.

تغییر محاسبه حق التحریر سایر اسناد مالی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ | موضوع : اطلاعیه ها

photo_2016-05-31_17-07-31

 

معاون امور اسناد
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی
مدیر کل امور اسناد و سردفتران
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی
مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها
پیرو بخشنامه شماره ۹۴/۷۷۸۱۱ مورخ ۹۴/۵/۱۲ در خصوص تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ، با توجه به ماهیت متفاوت مبنای محاسبه حق التحریر اسناد معاملات غیرمنقول با سایر اسناد مالی موضوع جدول سه بند الف بخشنامه مذکور ، عبارت “سایر اسناد مالی” از عنوان جدول شماره ۳ بند الف حذف و به عنوان جدول یک بند الف الحاق می گردد.لذا حق التحریر ” سایر اسناد مالی ” بر اساس ضرایب جدول یک بند الف بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی محاسبه خواهد شد.
معاوند امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل امور اسناد سردفتران ، دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی ،ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها و ادارات ثبت وظیفه نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را برعهده خواهند داشت.
احمد تویسرکانی

دفاتر اسنادرسمی فعلا تکلیفی در ارسال اسناد وکالتی(بلاعزل) به سازمان امور مالیاتی ندارند

ارسال شده توسط در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ | موضوع : اطلاعیه ها

تكليف ارسال اسناد وكالتي(بلاعزل) از دفاتر اسنادرسمي ساقط شد و فعلا اين دفاتر تكليفي در ارسال اين اسناد به سازمان امور مالياتي ندارند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، هفته گذشته از همكاران خواسته شده بود كه تا روز یکشنبه ۵/۲/۹۵ از ارسال وکالت نامه‌ها به سازمان امورمالیاتی خودداری كنند.

Maliat

با توجه به توافقات اولیه به دست آمده در جلسات متعدد با سازمان ثبت و سازمان امور مالياتي،‌ مقرر شده بود کانون سردفتران به نیابت از کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، نسبت به تهیه لوح فشرده از تصوير اسناد وکالت (تبصره ۳ ماده ۱۸۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم) اقدام و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قراردهد.

در اين راستا به دنبال  تشكيل جلسات هماهنگي مشترك و تبادل نظر درخصوص تكليف مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم،‌ لوح فشرده از كليه اسناد وكالتي(بلاعزل) تنظيمي در فروردين ماه ۱۳۹۵ به تفكيك دفاتر اسناد رسمي هر استان از سوي اين كانون تهيه و در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفت و تكليف دفاتر در اين رابطه منتفي شده است.

پس از انعقاد تفاهم نامه با سازمان امورمالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران و دفترياران، مراتب به اطلاع همكاران خواهد رسيد.

منبع: http://www.notary.ir/content-news/183444