وکالت کاری انجام امور مربوط به ملک

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۵ | موضوع : وکالت

مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک ، دارایی ، شهرداری (شورای شهر) و دهداری و دهیاری و نیروی انتظامی ، دادسرا، دادگستری(شورای حل اختلاف)، مراجع تجدید نظر، سازمان مسکن و شهرسازی ، فرمانداری ، دفاتر اسناد رسمی  و مراجعه به کمیته امداد امام خمینی جهت امور اداری موکل و ادارات آب و برق و گاز جهت دریافت اشتراک گاز و مخابرات در سراسر کشور و کلیه ادارات و نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و مراجع و مقامات ذیصلاح دیگری که ذکری از نام آنها برده نشده است و انجام کلیه کارهای اداری و قانونی و ثبتی موکل و عنداللزوم پیگیری و انجام عملیات ثبتی موکل و پرداخت هزینه ها و اخذ هرگونه گواهی و مجوز و استعلام و نامه و مفاصاحساب و عنداللزوم دریافت دعوتنامه و شرکت در کمیسیون های اداری و مربوطه و اعتراض به آراء و نظریه های صادره و دفاع از حقوق موکل و تشکیل و تکمیل پرونده در هئیت تعیین تکلیف جهت مالکیت موکل به استناد ماده واحده سازمان جنگل ها و مراتع کشور مصوب مجلس شورای اسلامی (اراضی اختلافی ماده ۵۶ سابق تبصره ۲) تقاضا و تسلیم مدارک و مستندات در مقابل اخذ رسید به ادارات فوق الذکر و تحصیل هر گونه مدرک و مجوز قانونی جهت اثبات مالکیت موکل وانجام کلیه کارهای اداری و قانونی و ثبتی موکل با حق مراجعه به مراجع فوق الذکر و اقامه هرگونه دعوی حقوقی و دفاع از آن و دفاع از دعاوی علیه موکل نسبت به هرخواسته و به هرمیزان و دریافت یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی با حق مراجعه به تمامی مراجع فوق الذکر و مربوطه و انجام کلیه امور اداری و قانونی موکل راجع به سهم موکل به نحوی که که در هیچ یک از مراحل فوق نیازی به حضور موکل نباشد و تقاضا و تهیه رونوشت اسناد و مدارک مربوطه و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک وثبت دفاتر مربوطه و انجام سایر تشریفات اداری و قانونی.

متن حقوقی سند صلح برند (علامت ثبت شده تجاری)

ارسال شده توسط در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۵ | موضوع : صلح

مورد صلح: عبارتست از تمامی حقوق تملکی ، عینی، حقیقی، واقعی،فرضی ، احتمالی و متصوره مصالح ناشی از گواهی نامه ثبت علامت به شماره سریال —- و شماره ثبت —- مورخ —- مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کلمه —- طبق نمونه گواهی ثبت شده مذکور با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه بدون استثناء چیزی از آن بطوری که هیچگونه حق و ادعائی تحت هر نام و عنوان و از هر حیث و بابت برای مصالح باقی نماند را بموجب این سند به مصالح صلح نمود ومتصالح از هر جهت قائم مقام قانونی مصالح نسبت به مورد صلح میباشد و متصالح میتوانداز کلیه مزایای مترتبه مورد صلح بهره مند گردد و از مورد صلح استیفای منفعت نماید.
مال الصلح : با توافق و تراضی متصالحین مال الصلح مبلغ —- وجه رایج تعیین و تقویم گردید که تماماً و نقداً تسلیم مصالح باقراره گردیده است. حسب الاقرار مصالح مورد صلح را قبلاً به هر نحو ممکن به غیر واگذار نگردیده است و مصالح مسئول کشف هرگونه فساد احتمالی در این خصوص میباشد و مصالح متعهد با تادیه و پرداخت هر گونه دیون و بدهی های احتمالی مورد صلح تا زمان ثبت این سند گردید ، بدیهی است در غیر اینصورت متصالح می تواند با ارائه قبوض مثتبه آنرا از مصالح مطالبه و وصول نماید، همچنین کلیه خیارات قانونی خصوصاً خیارغبن فاحش باعلی مرتبه از متصالحین سلب و ساقط گردید.
این سند باستناد نامه شماره —– مورخ —– صادره از اداره ثبت علائم تجاری تنظیم گردید، ضمناً مصالح بموجب این سند متعهد گردید چناچه عین یا مشابه مورد صلح را طی سوابق دیگری به ثبت یا به تقاضای ثبت رسانیده باشد به متصالح منتقل نماید، همچنین متصالح نیز متعهد گردید جهت ثبت تغییرات به اداره ثبت علائم تجاری مراجعه نماید.

تغییر محاسبه حق التحریر سایر اسناد مالی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ | موضوع : اطلاعیه ها

photo_2016-05-31_17-07-31

 

معاون امور اسناد
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی
مدیر کل امور اسناد و سردفتران
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی
مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها
پیرو بخشنامه شماره ۹۴/۷۷۸۱۱ مورخ ۹۴/۵/۱۲ در خصوص تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ، با توجه به ماهیت متفاوت مبنای محاسبه حق التحریر اسناد معاملات غیرمنقول با سایر اسناد مالی موضوع جدول سه بند الف بخشنامه مذکور ، عبارت “سایر اسناد مالی” از عنوان جدول شماره ۳ بند الف حذف و به عنوان جدول یک بند الف الحاق می گردد.لذا حق التحریر ” سایر اسناد مالی ” بر اساس ضرایب جدول یک بند الف بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی محاسبه خواهد شد.
معاوند امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل امور اسناد سردفتران ، دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی ،ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها و ادارات ثبت وظیفه نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را برعهده خواهند داشت.
احمد تویسرکانی

دفاتر اسنادرسمی فعلا تکلیفی در ارسال اسناد وکالتی(بلاعزل) به سازمان امور مالیاتی ندارند

ارسال شده توسط در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ | موضوع : اطلاعیه ها

تكليف ارسال اسناد وكالتي(بلاعزل) از دفاتر اسنادرسمي ساقط شد و فعلا اين دفاتر تكليفي در ارسال اين اسناد به سازمان امور مالياتي ندارند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، هفته گذشته از همكاران خواسته شده بود كه تا روز یکشنبه ۵/۲/۹۵ از ارسال وکالت نامه‌ها به سازمان امورمالیاتی خودداری كنند.

Maliat

با توجه به توافقات اولیه به دست آمده در جلسات متعدد با سازمان ثبت و سازمان امور مالياتي،‌ مقرر شده بود کانون سردفتران به نیابت از کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، نسبت به تهیه لوح فشرده از تصوير اسناد وکالت (تبصره ۳ ماده ۱۸۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم) اقدام و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قراردهد.

در اين راستا به دنبال  تشكيل جلسات هماهنگي مشترك و تبادل نظر درخصوص تكليف مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم،‌ لوح فشرده از كليه اسناد وكالتي(بلاعزل) تنظيمي در فروردين ماه ۱۳۹۵ به تفكيك دفاتر اسناد رسمي هر استان از سوي اين كانون تهيه و در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفت و تكليف دفاتر در اين رابطه منتفي شده است.

پس از انعقاد تفاهم نامه با سازمان امورمالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران و دفترياران، مراتب به اطلاع همكاران خواهد رسيد.

منبع: http://www.notary.ir/content-news/183444

پنجمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران

ارسال شده توسط در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ | موضوع : اطلاعیه ها

پنجمين دوره انتخابات كانون سردفتران و دفترياران استان تهران،‌روز جمعه دهم ارديبهشت ماه در محل اين كانون برگزار مي‌شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، براساس اعلام هيأت نظارت بر انتخابات كانون سردفتران و دفترياران، اسامي نامزدهاي واجد شرايط مشتمل بر تعداد ۳۹ نفر سردفتر و ۱۷ نفر دفتريار جهت اطلاع همكاران در سايت كانون درج مي‌شود و اسامي مذكور در مراكز اطلاع رساني و تابلو اعلانات جهت رويت سران دفاتر و دفترياران نصب خواهد شد.
همچنين در اين اطلاعيه تهيه صندوق‌هاي رأي‌گيري مجزي و مناسب جهت اخذ رأي سردفتران و دفترياران و تهيه پوسترهاي بزرگ حاوي اسامي داوطلب كانديداي پنجمين دوره انتخابات كانون جهت نصب در حوزه اخذ رأي مورد اشاره و تأكيد قرار گرفته است.

اسامي سردفتران و دفترياران كانديداي پنجمين دوره انتخابات هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران به شرح پيوست است:

E01_2 E02_3

 

اسامی سردفتران کاندیدای هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
۱-آقای احسان پیرداده بیرانوند سردفتر ۶۱۹ تهران
۲-آقای مرتضی یعقوبی سردفتر ۹۰۵ تهران
۳-آقای مجید رفیعی پری سردفتر ۷۸۰ تهران
۴-آقای صابر ناظمی پول سردفتر ۷۸۶ تهران
۵-آقای محمدرضا دشتی اردکانی سردفتر ۲۸۷ تهران
۶-آقای هادی فردائی سردفتر ۴۳۷ تهران
۷-آقای حمید آذر پور سردفتر ۳۳۳ تهران
۸-آقای محمد عظیمیان سردفتر ۶۴۸ تهران
۹-آقای علی خندانی سردفتر ۶۴۰ تهران
۱۰-خانم معصومه مرندی شیروان سردفتر ۷۱۰ تهران
۱۱-آقای سیاوش مددی سردفتر ۵۰ تهران
۱۲-آقای عبدالرضا مومنی سردفتر ۲۰۶ تهران
۱۳-آقای ناصر نایبی سردفتر ۲۲۱ تهران
۱۴-آقای احمدعلی قاسمی سردفتر ۲۹۹ تهران
۱۵-آقای اکبر علی نژاد سردفتر ۴۴ اسلامشهر
۱۶-آقای سعید خلیل احمدی سردفتر ۶۲۵ تهران
۱۷-آقای علی الشریف سردفتر ۳۱۱ تهران
۱۸-آقای محمدرضا اصلانی سردفتر ۶۶۷ تهران
۱۹-آقای حسین گودرزی سردفتر ۳۲۳ تهران
۲۰-آقای امیرحسین شکری سردفتر ۹۱ تهران
۲۱-آقای سعید ولوی سردفتر ۱۵۷ تهران
۲۲-آقای علی حاجی قربانعلی دولابی سردفتر ۹۵۱ تهران
۲۳-آقای سیدمحسن محدث سردفتر ۱ شهرری
۲۴-خانم معصومه نصری کوپایی سردفتر ۸۶۳ تهران
۲۵-آقای محمدرضا داودیان سردفتر ۶ اسلامشهر
۲۶-آقای علی جلیلیان سردفتر ۶۰۱ تهران
۲۷-آقای علی وظیفه سردفتر ۴۵۰ تهران
۲۸-آقای حسین هاشمی فر سردفتر ۲۱۲ تهران
۲۹-آقای عباسعلی ثقفی سردفتر ۱۷ شهرری
۳۰-آقای امیرهوشنگ ایل بیگی سردفتر ۵۷۴ تهران
۳۱-آقای محمدکاظم فرقانی سردفتر ۶۳۲ تهران
۳۲-آقای فرامرز جمشیدی سردفتر ۵۵۵ تهران
۳۳-آقای سید علی اصغر هاشمی بافقی سردفتر ۵۰۸ تهران
۳۴-آقای نادر تفکریان سردفتر ۱۹۸ تهران
۳۵- آقای محمود علی بخشی سردفتر ۵۸ رباط کریم
۳۶-آقای حمیدرضا عسگری زاده سردفتر ۳۹۳ تهران
۳۷-آقای سید حمید مجاب سردفتر ۳۹۲ تهران
۳۸-آقای محمدرضا پاکباز سردفتر ۸۰۵ تهران
۳۹-آقای محمدرضا ایمانی پیرآغاج سردفتر ۵۶۹ تهران

اسامی دفتریاران کاندیدای هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
۱-آقای کرمعلی هادی نسب دفتریار ۷۲۰ تهران
۲-خانم سما یوسف پور دفتریار ۵۶۸ تهران
۳-آقای سعید منشی دفتریار ۴۶۶ تهران
۴-آقای علی اکبر اسکندری دفتریار ۳۳۲ تهران
۵-آقای سید مصطفی حسینی دفتریار ۶۶۵ تهران
۶-آقای سید محمد دری دفتریار ۲۲۸ تهران
۷-آقای ایرج محقق منتظری دفتریار ۲۸۷ تهران
۸-خانم زهره امام زاده دفتریار ۲۵ شهرری
۹-آقای کیوان دارائی دفتریار ۲۹۹ تهران
۱۰-آقای محمد جلیلوند دفتریار ۳۳۹ تهران
۱۱-آقای سعید حاجی نجف دفتریار ۸۵ تهران
۱۲-خانم میترا ریسمانچی افشار دفتریار ۴۵۰ تهران
۱۳-خانم سمیرا رفیعی نژاد دفتریار ۱۶ تهران
۱۴-خانم سیده شایسته موسوی دفتریار ۴۹۰ تهران
۱۵-خانم زویا زرگر بالای جمع دفتریار ۱۱۵۰ تهران
۱۶-خانم سمانه رشیدی مهرآبادی دفتریار ۱۴۳ تهران
۱۷-آقای سید جلال سجادی هزاوه دفتریار ۳۲۰ تهران