ششم دی ماه روز دفاتر اسناد رسمی گرامی باد

ارسال شده توسط در تاریخ 6 دی 1396 | موضوع : اطلاعیه ها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئًا … ( بقره 282 )
ای اهل ایمان ، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معیّن ، سند و نوشته در میان باشد ، و بایست نویسنده درستکاری معامله میان شما را بنویسد ، و نباید کاتب از نوشتن خودداری کند ، که خدا به وی نوشتن آموخته پس باید بنویسد ، و مدیون باید مطالب را املاء کند ، و از خدا بترسد و از آنچه مقرّر شده چیزی نکاهد. (ترجمه استاد الهی قمشه ای)

متن حقوقی وکالت اسقاط وسائل نقلیه

ارسال شده توسط در تاریخ 6 دی 1396 | موضوع : اسناد, وکالت

انجام کلیه امور مالی ، اداری و تشریفاتی موکل به اظهار در خصوص ششدانگ یکدستگاه —- با مشخصات فوق با حق مراجعه به تمامی ادارات ، سازمانها ونهادهای دولتی ، غیر دولتی و وابسته ، اداره راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری یا مراکز مجاز تعیین شده تعویض پلاک همچنین مراکز اسقاط خودرو های فرسوده و کلیه دفاتر اسناد رسمی ویا هر مرجع و مقامی که وکیل صلاح ومقتضی بداند بمنظور انجام کلیه امور اداری وتشریفاتی خودرو موصوف و اقدام به تعویض و فک پلاک شناسایی قدیم و نصب پلاک جدید احتمالی آن بر روی خودرو و ارائه و اخذ کلیه اسناد و مدارک و شناسنامه جدید خودرو به نام خود و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر و ثبت تغییرات مزبور در نظام راهنمایی و رانندگی و صدور کارت و غیره یا المثنی های آن و سپردن هرگونه شرط و تعهد و التزام و تصدیق امضاء مدارک با داشتن کلیه اختیارات اعم از درخواست بازدید و کارشناسی و معاینه فنی و النهایه اخذ فرم تأییدیه نقل و انتقال و سایر تشریفات قانونی مذکور، ثبت در لیست سیاه ویا اعلام مفقودی مدارک مالکیت واسناد خودرو باحق درخواست صدور المثنی مدارک وتحویل گرفتن آنها و همچنین اقدام به اسقاط و از رده خارج نمودن خودروی موصوف در مراکز اسقاط خودرو و حمل به پارکینگ و تحویل دادن خودرو و نیز ثبت نام نمودن در سیستم تبصره 13 و درخواست خودروی جایگزین به هر نحو وترتیب و تحویل گرفتن خودرو موصوف ویا استفاده نمودن از ارزش گواهی آن در طرح واردات ویا شماره گذاری ویا هرگونه استفاده ویا بهره برداری دیگر ازگواهی مزبور ، با حق رفع هرگونه بازداشت احتمالی و حق اعتراض به جرائم خلافی و مراجعه به شواری حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی یا هر مرجع قضایی یا غیر قضایی و انتظامی به نحوی که در هیچ مورد احتیاج به حضور و یا امضاء مجدد موکل نبوده باشد .
حدود اختیارات: وکلای مرقوم منفرداً و یا متفقاً در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر دارای اختیارات تامه بوده و هر عمل و امضاء و اقدام وکلای به منزله و در حکم عمل و امضاء اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین را تا خاتمه و انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود و مفاد این برگ فقط در نفس مورد وکالت موثر است

متن حقوقی وکالت استفاده از کالاهای مزایده ایی

ارسال شده توسط در تاریخ 6 دی 1396 | موضوع : اسناد, وکالت

مورد وکالت در خصوص مراجعه به — و کلیه ادارات و دوایر و شرکت های تابعه آن و اقدام به تحویل و ترخیص و انتقال کلیه کالاهای موضوع مزایده شماره — مورخ — که موکل برنده آن مزایده میباشد با حق پرداخت کلیه حقوق و مبالغ و سپردن هرگونه تعهد و تضمین و با حق امضا ذیل اوراق و اسناد و مدارک مربوطه
حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه و مطلقه قانونی میباشد و امضا و اقدام وی به منزله امضا و اقدام موکل نافذ و معتبر بوده و نیازی به حضور و کسب اجازه مجدد از موکل نخواهد بود . مفاد این برگ فقط در نفس وکالت موثر است.

متن حقوقی وکالت واگذاری املاک وقفی

ارسال شده توسط در تاریخ 6 دی 1396 | موضوع : اسناد, وکالت

مورد وکالت : مراجعه به ادارات دارائی ، شهرداری ، ثبت اسناد واملاک سازمان مسکن وشهرسازی سازمان زمین شهری ، سازمان نظام مهندسی ، اداره اوقاف ، سازمان بیمه و تامین اجتماعی اتحادیه ها و سازمان جهاد و کشاورزی و مدیریت امور اراضی ،سازمان جنگلها و مراتع کشور ، فرمانداری ، بخشداری ، دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر خدمات الکترونیکی شهر و سایر ادارات دولتی و سازمانها و نهادها ، شرکت آب و برق و گاز و مخابرات و سازمان اوقاف و امور خیریه شهر — و مقامات قضائی کشور و دادگاهای عمومی و انقلاب و نیروی انتظامی و تمامی مراجع ذیصلاح (( جهت تمامی سهم اجاره موکل از ——))
انجام کلیه امور اداری و تجدیدانها ولو کراراً و اقدام به ارائه اسناد و مدارک مثبته و اقدام به تمامی تشریفات اداری و قانونی و تقاضا و اخذ هر گونه استعلام ، مجوز ، گواهی ، مفاصا حساب و موافقت نمودن با هر مقدار کسر مساحت . اصلاح حدود و مساحت تقاضا و اخذ موافقت کتبی موجر و مستاجر و تسویه حساب بدهی و پرداخت پذیره انتقال و احداث اعیانی و مازاد بر آن و پرداخت حقوق موقوفه و رعایت نوع و نحوه استفاده مورد اجاره و تنظیم سند اجاره با اداره اوقاف شهر —- و تنظیم قرارداد اجاره عرصه کشاورزی و با حق تنظیم هر گونه امضاء کلیه اسناد و مدارک مربوط به اوقاف نسبت به مورد وکالت و النهایه جهت انجام هر امری از امور اخذ رضایت اداره اوقاف برابر قوانین و مقررات و اخذ مجوز های لازم از سایر ادارت و سازمانهای مربوطه و دادن هر گونه تعهد و تقاضا و اخذ پروانه تخریب و نوسازی و خرید اضافه تراکم بنا و اخذ گواهیهای ساختمان ، عدم خلاف ، عوارض نوسازی ، سطح شهر ، جواز ساخت و غیره و امضاء ذیل فرمها و در خواستها و رضایت همسایه ، پیشروی ، پخی ، برگه های مهندسین ناظر ، تعهدات گاز و غیره نسبت به مورد وکالت و تقاضا و اخذ کپی و مصدق و رونوشت از دفاتر اسناد رسمی از مدارک ملک . و معرفی مهندس ناظر و محاسب و تهیه نقشه و تصدیق امضاء و دریافت مصالح و لوارم ساختمانی و حمل آن به بمقصد موکل و ساخت بنا طبق نقشه و نصب و راه اندازی هر چند رشته آب و برق و گاز و تلفن و تقاضا و دریافت گواهیهای عدم خلاف و پایانکار و افراز و تفکیک بنا و معرفی ملک به نمایندگان ثبت و شهرداری و قبول کسر و یا اضافه بنا و امضای صورت مجلس تفکیکی ، صورت وضعیت ثبتی ، گواهی پایانکار یا عدم خلافی اسناد تفکیکی و افراز و تفکیک و امضاء تقسیم نامه و حضور در جلسات دادگاههای رسیدگی کننده بتخلفات ساختمانی و پرداخت جرائم احتمالی . با حق تنظیم و امضاء تقسیم نامه و تعیین حصه اختصاصی و تقاضا و دریافت اسناد مالکیت اصل و یا المثنی و تک برگی با هر پلاک ثبتی مربوط به مورد وکالت و پس از دریافت مفاصا حسابها و گواهی های مربوطه و پایان کار و تقاضا و اخذ اسناد مالکیت آن بنام خود و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر، پرداخت و تادیه هزینه های قانونی مربوطه و سپردن تعهدات در قبال هر یک از ادارات و دوایر و ارگانهای فوق الذکر وانجام سایر تشریفات اداری و قانونی.
اقدام به رفع کلیه موانع قانونی و بازداشتیها و پس از رفع موانع قانونی و اثبات و احراز مالکیت بشرط ممنوع المعامله نبودن و نداشتن بازداشتی پلاک مذکور و یا تحت هر پلاک و شماره اصلی و فرعی و مشخصه ثبتی دیگری که باشد.
سپس اقدام به انجام هر گونه معاملات بهر عقدی از عقود معین و غیر معین تحت هر عنوان اعم از فروش قطعی و صلح و واگذاری و اجاره نسبت به تمامی مورد وکالت و انتقال قطعات تفکیکی بهر پلاک ثبتی که به ان اختصاص یابد. با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات و آب و برق و گاز و تلفن اشتراکی و اختصاصی منصوبه وتنظیم هرگونه سند اعم از قطعی، رهنی وصلح ، اجاره، اقاله ، تفکیک و افراز وتقسیم سهمی مذکور با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه و کلیه حقوق متعلقه و منضمات و اشتراکات منصوبه در آن جزاً یا کلاً با هرشخص حقیقی و حقوقی و بهر مبلغ و مدت و عقد وشرط ولو با شخص خود ، و با حق تنظیم و امضاء هر گونه اقرار نامه اعم اصلاحی و گواهی امضاء و تقاضاء عدم حضور و غیره تحت هر اسم ورسم که باشد نسبت به مورد وکالت ، وتحویل آن با حق اخذ وجه و الزام و التزام و تحویل و تحول و به تصرف دادن و نیز عندالزوم انجام تشریفات ثبتی و باحق اعلام رضایت به مجاورین و اخذ پروانه ساخت و تخریب و خریدتراکم و ساخت بنا و دادن رسید و اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن فاحش و سلب کردن ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی ولو بعنوان تضرر و غیره و سپردن کشف فساد شرعی و قانونی و تقاضای صدور اجرائیه و قبض و اقباض مورد معامله و ثمن ، مال الصلح ، مال الجاره ، اجرالمثل و مال الرهانه ، مابه التفاوت و اخذ سایر وجوه ناشیه ، با حق دریافت مال الجاره و تنظیم و تمدید و تجدید و فک و فسخ سند اجاره کلا” یا جزا” مفروزا” یا مشاعا” خواه قبل از احداث بنای جدید و خواه پس از آن و تنظیم و امضاء اجاره نامه ها و قولنامه ها و مبایعه نامه ها و اجراء آنان و تعهدات ضمن العقد و اعلام حضور در دفتر خانه و اخذ گواهی مربوطه و اخذ و یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل ، رونوشت و کپی و المثنی بنحوی که در هیچ مورد نیازی بحضور و اجازه و امضا ثانوی موکل نخواهد بود و عمل و اقدام وکیل درکلیه مراجع فوق جهت انجام وکالت ودفاع از حقوق موکل به منزله عمل واقدام وامضا موکل نافذ و معتبر می باشد.
توضیحا” (( ضمن تنظیم و امضاء این وکالتنامه موکل در کمال صحت و سلامت اقرار صریح و صحیح نمود بر اینکه وکیل وکالتنامه فوق الذکر با مشخصات فوق مجاز به اقدام و عمل نسبت به مفاد وکالتنامه مذکور می باشد و حسب الاظهار تا زمان تنظیم سند هیچگونه حقی و اعتراضی نسبت به وکیل وکالتنامه فوق الذکر ندارد و اینجانب ( موکل ) کلیه مطالبات خود را بابت مورد وکالت مندرج درسند فوق الذکر از وکیل خود دریافت نموده و هیچگونه مطالبه ای از ایشان ندارم و موکل وکیل را ضمن عقد خارج لازم بموجب وکالتنامه مذکور جهت انجام مورد وکالت وکیل در زمان حیات با حق توکیل به غیر ولو کرارا و وصی پس از فوت خود قرار داد ، وکیل و وصی دارای اختیارات تامه و مطلقه و نا محدود بوده و اقدام و امضاء وکیل و وصی در هر مورد به منزله اقدام و امضاء موکل نافذ و معتبر می باشد. و ضمن عقد خارج لازم حق هر گونه ادعا و اعتراضی حق طرح هر گونه دعوی حقوقی و کیفری را در این خصوص از خود و وراث و قائم مقام قانونی خود سلب و ساقط نمود .))
حدوداختیارات : وکیل مرقوم درانجام تشریفات قانونی مورد وکالت باحق توکیل غیرولو کراراً ومع الواسطه جزاً یاکلاً باحق عزل و نصب وکلای انتخابی و وکلای رسمی دادگستری دارای اختیارات تامه نامحدود میباشد و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.
ضمنا وکیل با علم و اطلاع کامل از شرایط و کیفیت مورد وکالت و به اصالت مدارک ابرازی موکل اقرار و با مسئولیت خود اقدام به قبول وکالت نموده و مسئولیت عمل و انجام به مورد وکالت با خود وکیل بوده و دفتر خانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص موضوع وکالت ندارد . )
وکیل و موکل باقراره نسبت به انجام مورد وکالت از هر حیث و نظر اعم از متراژ ، محل و موقعیت زمین و سایر شرایط آن کاملا واقف بوده و مسئولیت آنرا شخصا پذیرفتند و هیچگونه مسولیتی متوجه ایندفتر نمی باشد.همچنین وکیل به ذیحق بودن موکل نسبت به مورد وکالت اقرار نموده و با مسئولیت خود وکالت مزبور را قبول نمود و در اینخصوص هیچگونه مسولیتی متوجه ایندفتر نمی باشد. وکیل مرقوم ضمن تائید حضور همزمان موکل در این دفتر خانه در تاریخ ذیل و همچنین شناسائی هویت و سمت ایشان بعنوان موکل و تائید امضاء ذیل سند و دفاتر توسط ایشان با مسئولیت خود مبادرت به امضای ذیل ثبت سند را نمود و دفتر خانه دراین مورد مسئولیتی نخواهد داشت.

متن حقوقی تعهد استفاده از تسهیلات دانشجویی

ارسال شده توسط در تاریخ 8 آذر 1396 | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اینجانب — با مشخصات فوق الذکر دانشجو/فارغ التحصیل سال — رشته — دانشگاه — که جهت ادامه تحصیل نیاز به ریزنمرات تحصیلی دارم متعهد میشوم بدون اجازه کتبی و قبلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محل تحصیل خود را تغییر ندهم و متعهد میشوم پس از انجام تحصیلات یا هرگاه که وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مقتضی بداند طبق مفاد قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلات اطفال و جوانان ایران مصوب سال 1353 و مقررات مربوط به آن به میزانی که طبق مقررات مذکور و سایر مقررات مصوب بر ذمه اینجانب است در داخل کشور خدمت نمایم و در صورت تخلف از موارد فوق کلیه هزینه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و شهریه و کمک های دریافتی و هزینه های مربوط به استفاده از آموزش رایگان را به هر میزانی که وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری تعیین کند به آن وزارتخانه پرداخت نمایم. تشخیص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری راجع به زمان وقوع تخلف و کیفیت آن و میزان و کمیت طلب و خسارت وارده غیرقابل اعتراض و موجب تقاضای صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه خواهد بود. دانشجوی فوق متعهد شد کلیه بدهی خودرا به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بنا به تشخیص وزارت مذکور یکجا پرداخت نماید و اعلام وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشجویان به دفترخانه مورد قبول دانشجو بوده و غیر قابل اعتراض است. و نیز حاضر گردید — با مشخصات فوق الذکر و اقرار نمود علاوه به تعهداتی که دانشجو به شرح فوق تقبل نموده اینجانب نیز متعهد و ملتزم میشوم از عهده کلیه دیون و قروضی که ممکن است شخص مذکور به موسسه محل تحصیل و یا سایر اشخاص و یا خساراتی که به وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری وارد شود برآیم و همچنین در صورتیکه دانشجوی مذکور در انجام تعهدات خود کوتاهی و به آن عمل ننماید کلیه بدهی های اورا به هر میزانی که وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تعیین کند بدون هیچگونه عذری پرداخت نمایم و در صورت تاخیر در پرداخت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز و محق میباشد برای وصول کلیه وجود مورد نظر به هر میزانی که باشد تقاضای صدور اجرائیه نماید و کلیه طلب خود و خسارات وارده را از کلیه اموال ودارایی منقول و غیر منقول اینجانب استیفا نماید و به هر تقدیر تشخیص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نسبت به وقوع تخلف و کیفیفت آن و کمیت و میزان بدهی دانشجو و خسارات وارده قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و موجبصدور اجرائیه از طریق این دفترخانه خواهد بود تعهد امضا کنندگان در قبال دولت تضامنی بوده و وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری میتواند به هریک از نامبردگان و یا در آن واحد برای هر دوی آنان اجرائیه صادر و عملیات اجرایی را به منظرو وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب نمایند.