متن حقوقی تعهدنامه بازنشستگان بانک رفاه

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | موضوع : تعهد نامه

اینجانب آقای / خانم — با مشخصات فوق همکار بازنشسته آن بانک با عنایت به صدور حکم بازنشستگی و اخذ حقوق بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی و به لحاظ وجود تعهدات تسهیلاتی و غیره نزد آن بانک، بدینوسیله متعهد می گردم تا بازپرداخت کلیه اقساط (اعم از اصل و سود)، تعهدات و بدهی های مربوطه خود، تحت هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، نسبت به تغییر بانک عامل پرداخت کننده حقوق خود (بانک رفاه کارگران) اقدام ننموده و چنانچه به هر دلیل مبادرت به انتقال حساب خود نمایم، بانک رفاه کارگران مجاز و مختار خواهد بود ضمن حال نمودن دیون تسهیلات صدرالاشعار، نسبت به برداشت وجوه متعلقه حسب مورد اعم از اصل، سود، وجه التزام تاخیر تادیه و … تسهیلات مطابق با قراردادهای تنظیمی از حساب حساب های اینجانب با هرگونه اقدام قانونی دیگر اعم از صدور اجرائیه و … اقدام نموده و حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمودم. همچنین به موجب تعهد نامه حاضر، به بانک رفاه کارگران اجازه دادم تا حسب تشخیص و تایید خود، مبادرت به برداشت اقساط تسهیلات و همچنین سایر وجوه پرداختی بابت هزینه های بهداشت و درمان، رفاهی و هر هزینه دیگری طبق نظر بانک از هر حساب اینجانب نماید. بدیهی است میزان و نحوه محاسبات انجام شده از سوی بانک، مورد قبول اینجانب بوده و بدینوسیله حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نمایم ضمناً در صورت بازداشت حساب از سوی مراجع ذیصلاح قضایی با اجرایی و عدم امکان برداشت، بانک حق دارد ضمن حال نمودن دیون اینجانب نسبت به صدور اجرائیه عليه وثایق و تضامین مأخوذه و تسویه مطالبات خود اقدام نماید.

متن حقوقی رضایت نامه شرکت بیمه امید

ارسال شده توسط در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | موضوع : اسناد, رضایت نامه

اينجانب — با مشخصات فوق الذكر به عنوان شاكي و مدعي خصوصي و متضرر از جرم ، رضايت كامل نسبت به ديه پرداختي به هر مبلغ و ميزان از پرونده كلاسه — از دادنامه شماره — مورخ — صادره از شعبه  — بطرفيت — با مشخصات فوق الذكر اعلام نموده و از بيمه نامه شماره — از پرونده خسارت شماره —در ظرح شكايت خود به طور كلي صرف نظر مينمايم و ديگر هيچگونه ادعا و اعتراضي عليه متهم پرونده موضوع و بيمه گذار و شركت بيمه اميد اعم از حقوقي و كيفري و مادي و معنوي و ضرر و زيان نداشته و ندارم و از رياست محترم دادگاه اجراي احكام ، تقاضاي صدور موقوفي تعقيب و سقوط شكايت و دعوي مطروحه را خواستارم. اينجانب ضمن اسقاط حق طرح هر گونه شكايت و دعوي متصوره عليه نامرده اعلام ميدارم با اطلاع از اينكه عدول از گذشت قابليت استماع نخواهد داشت ، گذشت مينمايم. ضمناً مسئوليت صحت مدارك ابرازي در پرونده موضوعه را تقبل نموده و در صورت كشف هرگونه فساد و اشتباه طرفين از عهده كليه خسارات وارده به شركت بيمه اميد برآمده و شركت اشاره شده را قائم مقام قانوني با اختيارات كامل جهت استرداد خسارت و تبعات ناشي از ان ميدانم.
شماره حساب — بانك — متعلق به اينجانب — با مشخصات فوق الذكر بعنوان رضايت دهنده ميباشد.

مآخذ محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | موضوع : اطلاعیه ها

 

تاریخ : ۱۳۹۸/۱/۲۰
جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هئیت وزیران

بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزرات کشور – وزارت جهاد کشاورزی
وزارت راه و شهرسازی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هئیت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانهی های امور اقتصادی و دارایی ، کشور ، جهاد کشاوری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – تصویب کرد:
مآخد محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیت های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – در سال ۱۳۹۸ معادل سی و شش درصد (۳۶%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (۶%) میانگین قیمت روزی) تعیین گردیده است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

تعطیلی روزهای پنج شنبه دفاتر اسناد رسمی استان خوزستان از ابتدای سال ۹۸

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | موضوع : اطلاعیه ها

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
شماره: ۱۰۶/۹۷/۳۳۹۸۹
پیوست: ندارد

ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران استان خوزستان

سلام علیکم
احتراماً پیرو نامه شماره ۱۰۶/۹۷/۳۳۹۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ به منظور حسن نظارت بر امور جاری دفاتر اسناد رسمی ، ایام کار کلیه دفاتر اسناد رسمی استان از ابتدای سال ۱۳۹۸ ، روزهای شنبه تا چهارشنبه متناسب با ساعات کاری ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها اعلام و تعیین و روز پنج شنبه تعطیل میباشد.

علی افشین
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان

 

متن حقوقی تعهدنامه استخدام پیمانی دانشگاه فنی و حرفه ای – سال 97

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | موضوع : تعهد نامه

“”توجه : هنگام کپی کردن متن داخل سامانه ثبت آنی توجه داشته باشید اعداد به درستی نشان داده شده باشند.””

در راستاي اجراي مجوز شماره — مورخ — سازمان اداري و استخدامي كشور پيرامون استخدام پيماني مشمولان بند (ذ) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس معرفي نامه شماره — مورخ — دانشگاه فني و حرفه اي استان تهران اينجانب — با مشخصات فوق الذكر تلقن — داراي مدرك تحصيلي — از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات كه بر اساس مجوز مذكور در شغل كارشناس آموزشي به استخدام پيماني پذيرفته شده‌ام و برابر آئين نامه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مصوبات هيات امنا و هيات اجرايي جذب دانشگاه فني و حرفه اي اي كه از مفاد آنها كاملاً مطلع و باخبر هستم بر مبناي ماده ۱۰ قانون مدني متعهد و ملزم مي شوم.
۱- ضمن عقد خارج لازم متعهد ميشوم از تاريخ استخدام پيماني به مدت پنج سال در محل خدمت تعيين شده از سوي دانشگاه در پيمان نامه و در صورت تمديد قرارداد، بدون هيچ قيد و شرطي خدمت نمايم و حق هرگونه درخواستي مبني بر تغيير محل خدمت، تقاضاي نقل و انتقال و ماموريت به هيچ يك از آموزشكده ها و دانشكده هاي استان محل خدمت و ساير استان ها و همچنين انتقال و يا ماموريت برون سازماني به ساير دستگاهها و نهادها و شركت ها و موسسات دولتي و غيردولتي از اينجانب قابل پذيرش نمي باشد و قبول هرگونه درخواستي مبني بر انتقال در مدت مذكور ممنوع و پس از اتمام مدت تعهد نيز درخواست انتقال يا ماموريت تابع ضوابط و مقررات از جمله موافقت مبداء، مقصد و سازمان مركزي دانشگاه خواهد بود. لذا در اين موضوع حق اعتراض را در هر مرجع قضايي از خود سلب و ساقط مي نمايم.
۲- با علم و آگاهي از اينكه استخدام اينجانب در مشاغل اداري با رعايت طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مي باشد متعهد و ملزم مي شوم كه صرفا در امور محوله، پست ها و رسته هاي تعيين شده از سوي دانشگاه مشغول فعاليت باشم و هيچگونه درخواستي مبني بر تبديل وضعيت به مشاغل دبيري هنر آموزي و مدرسي نداشته باشم و تبديل وضعيت به هيات علمي تابع ضوابط مقررات آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه مي باشد. مدت سنوات ماموريت آموزشي، ماموريت برون سازماني و به طور كلي سنواتي كه زمان تعهد مذكور در ساير مراجع غير از محل خدمت مشخص شده در پيمان نامه طي شده باشد جزء ايام تعهد مذكور محاسبه نخواهد شد. مدت سنوات حق التدريس اينجانب به عنوان سابقه خدمت دولتي قابل احتساب نبوده و حق هيچگونه اعتراض و شكايتي به مراجع قضايي از جمله دادگاه¬هاي عمومي حقوقي، ديوان عدالت اداري، هيات تشخيص و حل اختلاف اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي، و… را ندارم.
۳- در صورتي كه در طول خدمت شرايط اخلاقي و عقيدتي را مطابق موازين اسلامي رعايت ننمايم و همچنين در صورتي كه از محل خدمت مورد تعهد استنكاف نمايم و يا صلاحيت اشتغال به كار نداشته باشم و يا پس از شروع به كار به هر علتي از موسسه محل خدمت اخراج شوم و يا ترك محل خدمت نمايم، چنانچه از هر يك از تعهدات اين تعهدنامه عدول نمايم، در صورت فراهم نمودن موجبات عدم ايفاي تعهد متعهد مي‌شوم به ازاي هر سال عدم ايفاي تعهد مبلغ پنجاه ميليون ريال به عنوان خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهد پرداخت نمايم كليه هزينه‌ها و خسارات ناشي از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت يكجا و بدون هيچ گونه قيد و شرطي به دانشگاه فني و حرفه اي بپردازم. ضمن عقد خارج لازم شرط شد كه دانشگاه از طرف اينجانب در تشخيص تخلف از تعهدات، عدم تحقق شرايط اين سند، عدم انجام خدمت مورد تعهد، تعيين ميزان خسارت، كيفيت، كميت آن و وصول آن، وكيل و در صورت فوت وصي است، نسبت به احراز و اثبات تخلف و تعيين ميزان خسارت از طرف اينجانب اقدام لازم برابر متن تعهد و مصوبات اقدام نمايد. در هر حال تشخيص دانشگاه در تعيين هزينه‌هاي مذكور قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه از طرف دفترخانه و يا مراجع قضايي خواهد بود و دانشگاه حق صدور اجرائيه و اقدام قضايي عليه اينجانب را دارد تعيين تكليف موارد ناشي از عدم اتمام دوره و عدم ايفاي تعهد خارج از اراده و بيماري،فوت، حوادث غير مترقبه و به طور كلي ناشي از عدم تقصير متعهد با دفتر حقوقي، قراردادها و پاسخگويي به شكايات دانشگاه مي‌باشد.
۴- نشاني اقامتگاه اينجانب، نشاني مندرج در اين سند مي باشد و تمام ابلاغ هاي ارسالي به اين محل، به منزله ابلاغ قانوني بوده، و چنانچه نشاني خود را تغيير دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظيم‌كننده سند، دانشگاه محل خدمت اطلاع خواهم داد، و الا ابلاغ كليه اوراق و اخطاريه ها به محل تعيين شده در اين سند قطعي و غير قابل اعتراض از سوي اينجانب مي باشد .