آیا در تنظیم اسناد تمدید مدت و افزایش مبلغ اخذ استعلام ثبتی ضروری است؟

ارسال شده توسط در تاریخ 14 دی 1394 | موضوع: اطلاعیه ها

photo_2016-01-04_22-35-02

به تاریخ 19/5/1393

بسمه تعالی
دفتر اسناد رسمی شماره ….
در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 93/54781 مورخ 9/4/93 رئیس گروه امور حقوقی سازمان ثبت مورد تایید معاونین و مشاورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می شود:
– آیا در تنظیم اسناد تمدید مدت و افزایش مبلغ اخذ استعلام ثبتی ضروری است؟
با عنایت به قسمت بند یک بخشنامه وحدت رویه شماره 43/17524 مورخ 85/7/1 کانون سردفتران و دفتریاران مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه های شماره 3411169-85/6/21 و 34/12619-85/7/1 مبنی بر ضرورت اخد  پاسخ استعلام از مرجع ثبتی برای تنظیظم اسناد رهنی و با توجه به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی دایر بر بطلان هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطب و رهنی نسبت به مال توقیف شده و همچنین عدم نفوذ هرگونه قرارداد و تعهد نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر مجکوم له و مستفاد از ماده 108 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا که معامله کننده را فقط با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضاء سند مقدم مجاز به توثیق مازاد نموده است ، برای تظیم اسناد تمدید مدت و افزایش مبلغ اخذ پاسخ استعلام عدم بازداشت الزامی است.
محمدرضا دشتی اردکانی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه