بهای فروش خودروهای تولید داخلی و وارداتی جهت اجرا در سال 1399 و 2020

ارسال شده توسط در تاریخ 3 ژانویه 2020 | موضوع: اطلاعیه ها

در اجراي مواد 42و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده 17 قانون مالیات های مستقیم ، بدین وسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد ذكر شده و همچنين حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحي قانون ثبت قرار مي گيرد، به شرح جداول؛

۱- بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات نقل وانتقال خودروهاي توليد داخل

۲- مجموع ارزش گمرگي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل وانتقال خودروهاي وارداتي

۳- بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي توليد داخل

۴- مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات وعوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي وارداتي

با رعايت نکات ذيل( جهت اجرا در سال 1399 براي خودروهاي توليد و مونتاژ داخل و سال 2020 ميلادي براي خودروهاي وارداتي) از طريق لينک ذيل قابل دسترسي مي باشد.

 

دانلود جداول مالیاتی انواع خودرو جهت اجرا در سال 1399 و 2020

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه