مآخذ محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | موضوع: اطلاعیه ها

 

تاریخ : ۱۳۹۸/۱/۲۰
جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هئیت وزیران

بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزرات کشور – وزارت جهاد کشاورزی
وزارت راه و شهرسازی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هئیت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانهی های امور اقتصادی و دارایی ، کشور ، جهاد کشاوری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – تصویب کرد:
مآخد محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیت های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – در سال ۱۳۹۸ معادل سی و شش درصد (۳۶%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (۶%) میانگین قیمت روزی) تعیین گردیده است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه