متن حقوقی تعهدنامه استخدام پیمانی دانشگاه فنی و حرفه ای – سال 97

ارسال شده توسط در تاریخ 15 اسفند 1397 | موضوع: تعهد نامه

“”توجه : هنگام کپی کردن متن داخل سامانه ثبت آنی توجه داشته باشید اعداد به درستی نشان داده شده باشند.””

در راستای اجرای مجوز شماره — مورخ — سازمان اداری و استخدامی کشور پیرامون استخدام پیمانی مشمولان بند (ذ) ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس معرفی نامه شماره — مورخ — دانشگاه فنی و حرفه ای استان تهران اینجانب — با مشخصات فوق الذکر تلقن — دارای مدرک تحصیلی — از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات که بر اساس مجوز مذکور در شغل کارشناس آموزشی به استخدام پیمانی پذیرفته شده‌ام و برابر آئین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوبات هیات امنا و هیات اجرایی جذب دانشگاه فنی و حرفه ای ای که از مفاد آنها کاملاً مطلع و باخبر هستم بر مبنای ماده 10 قانون مدنی متعهد و ملزم می شوم.
1- ضمن عقد خارج لازم متعهد میشوم از تاریخ استخدام پیمانی به مدت پنج سال در محل خدمت تعیین شده از سوی دانشگاه در پیمان نامه و در صورت تمدید قرارداد، بدون هیچ قید و شرطی خدمت نمایم و حق هرگونه درخواستی مبنی بر تغییر محل خدمت، تقاضای نقل و انتقال و ماموریت به هیچ یک از آموزشکده ها و دانشکده های استان محل خدمت و سایر استان ها و همچنین انتقال و یا ماموریت برون سازمانی به سایر دستگاهها و نهادها و شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی از اینجانب قابل پذیرش نمی باشد و قبول هرگونه درخواستی مبنی بر انتقال در مدت مذکور ممنوع و پس از اتمام مدت تعهد نیز درخواست انتقال یا ماموریت تابع ضوابط و مقررات از جمله موافقت مبداء، مقصد و سازمان مرکزی دانشگاه خواهد بود. لذا در این موضوع حق اعتراض را در هر مرجع قضایی از خود سلب و ساقط می نمایم.
2- با علم و آگاهی از اینکه استخدام اینجانب در مشاغل اداری با رعایت طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل می باشد متعهد و ملزم می شوم که صرفا در امور محوله، پست ها و رسته های تعیین شده از سوی دانشگاه مشغول فعالیت باشم و هیچگونه درخواستی مبنی بر تبدیل وضعیت به مشاغل دبیری هنر آموزی و مدرسی نداشته باشم و تبدیل وضعیت به هیات علمی تابع ضوابط مقررات آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه می باشد. مدت سنوات ماموریت آموزشی، ماموریت برون سازمانی و به طور کلی سنواتی که زمان تعهد مذکور در سایر مراجع غیر از محل خدمت مشخص شده در پیمان نامه طی شده باشد جزء ایام تعهد مذکور محاسبه نخواهد شد. مدت سنوات حق التدریس اینجانب به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب نبوده و حق هیچگونه اعتراض و شکایتی به مراجع قضایی از جمله دادگاه¬های عمومی حقوقی، دیوان عدالت اداری، هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، و… را ندارم.
3- در صورتی که در طول خدمت شرایط اخلاقی و عقیدتی را مطابق موازین اسلامی رعایت ننمایم و همچنین در صورتی که از محل خدمت مورد تعهد استنکاف نمایم و یا صلاحیت اشتغال به کار نداشته باشم و یا پس از شروع به کار به هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترک محل خدمت نمایم، چنانچه از هر یک از تعهدات این تعهدنامه عدول نمایم، در صورت فراهم نمودن موجبات عدم ایفای تعهد متعهد می‌شوم به ازای هر سال عدم ایفای تعهد مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد پرداخت نمایم کلیه هزینه‌ها و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچ گونه قید و شرطی به دانشگاه فنی و حرفه ای بپردازم. ضمن عقد خارج لازم شرط شد که دانشگاه از طرف اینجانب در تشخیص تخلف از تعهدات، عدم تحقق شرایط این سند، عدم انجام خدمت مورد تعهد، تعیین میزان خسارت، کیفیت، کمیت آن و وصول آن، وکیل و در صورت فوت وصی است، نسبت به احراز و اثبات تخلف و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب اقدام لازم برابر متن تعهد و مصوبات اقدام نماید. در هر حال تشخیص دانشگاه در تعیین هزینه‌های مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود و دانشگاه حق صدور اجرائیه و اقدام قضایی علیه اینجانب را دارد تعیین تکلیف موارد ناشی از عدم اتمام دوره و عدم ایفای تعهد خارج از اراده و بیماری،فوت، حوادث غیر مترقبه و به طور کلی ناشی از عدم تقصیر متعهد با دفتر حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه می‌باشد.
4- نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج در این سند می باشد و تمام ابلاغ های ارسالی به این محل، به منزله ابلاغ قانونی بوده، و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند، دانشگاه محل خدمت اطلاع خواهم داد، و الا ابلاغ کلیه اوراق و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی اینجانب می باشد .

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه