متن حقوقی وکالت فک پلاک لیزینگ رایان سایپا

ارسال شده توسط در تاریخ 20 شهریور 1397 | موضوع: اسناد, وکالت

مراجعه به کلیه مراجع و ادارات دولتی و غیر دولتی و نهادها و سازمان ها و بانک ها علی الخصوص دفاتر اسناد رسمی و شهرداری ها و دارایی و نیروی انتظامی و بویژه ادارات و دوایر راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور ( اعم از اجرائیات ، شماره گذاری و واحد نقل و انتقالات خودرویی ناجا ) ادارات آگاهی ، شوراهای حل اختلاف ، دادگاه ها و دادسراها در سراسر کشور ایران و دریافت هرگونه مجوز و گواهی و مفاصا حساب و مطالبه و اخذ هرگونه سند و مدرکی در خصوص یک دستگاه خودرو — مدل — به شماره شاسی — به رنگ — وشماره پذیرش — و شماره ساخت — و شماره سریال فیش واریزی — فاکتور شده از سوی شرکت لیزینگ رایان سایپا جهت تعویض یا فک پلاک منصوبه و دریافت پلاک جدید برای خودرو قرارداد فوق برای هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به نام خود وکیل با دارا بودن اختیار انجام کلیه تشریفات لازم اعم از تعویض و فک پلاک و مطالبه و دریافت پلاک جدید و تودیع پلاک قبلی نزد مراجع ذیصلاح و اخذ رسید پلاک تودیعی و دریافت صورت وضعیت خلافی و اعتراض به آن نزد راهنمایی و رانندگی یا مراجع قضایی و اعمال تخفیفات لازمه ، پیگیری و رفع شکایت های احتمالی نزد مراجع قضایی و ترخیص و تحویل موضوع وکالت ، تادیه هزینه های مترتبه ولو با استفاده از مبالغ پرداختی موکل بابت اقساط و غیره و نیز تادیه سایر هزینه های قانونی و عند اللزوم استرداد و دریافت اضافه پرداختی ها و سپردن هر گونه تعهد و قبول هر گونه شرط در جریان تعویض یا فک پلاک و اخذ پلاک جدید و تهیه و تسلیم یا اخذ هرگونه مدرک و مستندات اعم از اصل یا رونوشت از جمله شناسنامه مالکیت و کارت مشخصات خودرو مورد اشاره و تقاضای ابطال کارت سوخت و یا صدور کارت جدید و اخذ آن و همچنین توثیق و ترهین خودروی موضوع قرارداد فوق الذکر به هر مبلغ و مدت و هر شرایط به نام و یا به نفع خود وکیل و هر شخص حقیقی یا حقوقی بنا به تشخیص وکیل و فک رهن از آن و دیگر تشریفات قانونی آن و پرداخت هر گونه هزینه مترتب بر انجام مورد وکالت با حق انجام کلیه مکاتبات با سلب نمودن هر گونه حق ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره .

حدود اختیارات :

وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً دارای اختیارات تامه مزبوره می باشد . امضاء و اقدام و عمل وکیل در انجام مورد وکالت به منزله امضاء و اقدام و عمل و اظهار موکل نافذ و معتبر و دارای اثر و اعتبار قانونی می باشد . به نحوی که در هیچ یک از موارد فوق نیازی به حضور و اجازه مجدد موکل نباشد . این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است . موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضمن امین و انجام هر عملی منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل را از خود سلب و ساقط نمود .

 

اطلاعات شرکت لیزینگ رایان سایپا:

شرکت لیزینگ رایان سایپا سهامی عام

شماره ثبت 139061 مورخ 1376/12/28 در اداره ثبت شرکت های تهران

شناسه ملی 10101821298

کد اقتصادی 4111-1143-4981

آدرس : تهران میر داماد – پلاک 209

کدپستی: 1919614575

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه