متن حقوقی تعهد دریافت انشعاب برق در مناطق روستایی بدون سند رسمی و پروانه ساخت

ارسال شده توسط در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۷ | موضوع: اسناد, تعهد نامه

“”توجه : هنگام کپی کردن متن داخل سامانه ثبت آنی توجه داشته باشید اعداد به درستی نشان داده شده باشند.””

ویرایش دوم ۱۰ آذر ۱۳۹۷

اینجانب — با مشخصات فوق اقرار می نمایم به دلیل اینکه پروانه ساخت ندارم تقاضای یک رشته انشعاب برق به تصرفات خود در محل سکونت خارج از محدوده فعلی خدمات شهری بوده و متعهد می گردم بدواً اقدام به تشکیل پرونده های مورد نظر شهرداری اعم از تغییر کاربری موضوع ماده پنج قانون شهرداری نموده و نیز ملزم به رعایت تمامی تصمیمات و مقررات ماده صد شهرداری در صورت ساخت ساختمان و ماده چهل و پنج قانون شهرداری ( تعریض کوچه آتی ) نموده و متعهد به تمکین تصمیمات ماخوذه کمیسیون های یاد شده بنمایم و همچنین متعهد می گردم : در صورتیکه ساختمان اینجانب در داخل طرح شهرداری – بنیاد مسکن – جهاد کشاورزی و یا سایر ادارات ذیربط واقع گردد و به دلیلی از طرف مراجع ذیصلاح دستور تخریب صادر شود ، مدیریت برق — می تواند نسبت به قطع و جمع آوری انشعاب ( کنتور ) برق اینجانب اقدام نماید و هیچگونه ادعا و اعتراض در این مورد نخواهم داشت . چنانچه در خصوص ملک فوق الذکر از سوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها در مراجع انتظامی و قضایی و اداری علیه مدیریت برق — طرح دعوی اقامه گردد . یا بر نفس ملک اعتراض شود شخصا جوابگو خواهم بود و مدیریت برق — در این خصوص پاسخگو نبوده و می تواند نسبت به جمع آوری انشعاب اقدام نماید .  هرگونه خسارت جانی و مالی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی و حفاظتی از نقطه تحویل انرژی تا محل مصرف به عهده اینجانب می باشد . هرگونه خسارت مالی ناشی از افت ولتاژ ( به دلیل بعد مسافت ) به عهده اینجانب بوده و مدیریت برق — هیچگونه تعهدی در رابطه با جبران خسارت نخواهد داشت .  اینجانب با علم و آگاهی کامل اقرار می نمایم که کنتور جهت تامین روشنایی واحد مسکونی به صورت موقت از طرف مدیریت برق — واگذار شده است و در صورت رعایت بندهای فوق الذکر آن مدیریت می تواند نسبت به قطع و جمع آوری کنتور برق اقدام نمایند .

در ضمن واگذاری انشعاب برق بصورت غیر دائم بوده و هیچگونه حقی را برای تعهد ایجاد نمی نماید و چنانچه مراجع ذیصلاح دستور قلع و قمع مستحدثات و جمع آوری انشعاب غیر دائم را صادر نماید اداره برق می تواند اقدام به جمع آوری انشعاب موقت نموده و اینجانب حق هیچگونه اعتراضی نداشته و در ضمن متعهد می گردم که در نقل و انتقالات بعدی انتقال گیرندگان را از مفاد این تعهدنامه که با علم و آگاهی و صحت و سلامت عقل و روان امضا و سپرده شده است مطلع نمایم .

=========

ویرایش اول : ۱ شهریور ۱۳۹۷

اينجانب — با مشخصات فوق اقرار مينمايم به دليل اينكه پروانه ساخت ندارم تقاضاي يك رشته انشعاب برق به تصرفات خود در (محل سكونت) جهت روشنايي واقع در نشاني فوق الذكر را دارم و مطابق شرح ذيل متعهد ميگردم : در صورتيكه ساختمان اينجانب در داخل طرح شهرداري ، بنياد مسكن ، جهاد كشاورزي و يا ساير ادارات ذيربط واقع گردد و به هر دليلي از طرف مراجع ذيصلاح دستور تخريب صادر شود مديريت برق — مي تواند نسبت به قطع و جمع آوري انشعاب (كنتور) برق اينجانب اقدام نمايد و هيچگونه ادعا و اعتراض در اين مورد نخواهم داشت. چنانچه در خصوص ملك فوق الذكر از سوي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي يا قائم مقام قانوني آنها در مراجع انتظامي و قضائي و اداري عليه مديريت برق — طرح دعوي اقامه گردد يا بر نفس ملك اعتراض شود شخصا جوابگو خواهيم بود و مديريت برق — در اين خصوص پاسخگو نبوده و ميتواند نسبت به جمع آوري انشعاب اقدام نمايد.هرگونه خسارت جاني و مالي ناشي از عدم رعايت موارد ايمني و حفاظتي از نقطه تحويل انرژي تا محل مصرف به عهده اينجانب ميباشد. هرگونه خسارت مالي ناشي از افت ولتاژ (به دليل بعد مسافت) به عهده اينجانب بوده و مديريت برق — شهر هيچگونه تعهدي در رابطه با جبران خسارت نخواهد داشت.اينجانب با علم وآگاهي كامل اقرار مي نمايم كه كنتور جهت تامين روشنايي واحد مسكوني به صورت موقت از طرف مديريت برق — واگذار شده است و در صورت عدم رعايت بندهاي فوق الذكر آن مديريت مي تواند نسبت به قطع و جمع آوري كنتور برق اقدام نمايند.
در ضمن واگذاري انشعاب برق بصورت غير دائم بوده و هيچگونه حقي را براي تعهد ايجاد نمي نمايد و چنانچه مراجع ذيصلاح دستور قلع و قمع مستحدثات و جمع آوري انشعاب غيردائم را صادر نمايد اداره برق مي تواند اقدام به جمع آوري انشعاب موقت نموده و اينجانب حق هيچگونه اعتراضي نداشته و در ضمن متعهد مي گردم كه در نقل و انتقالات بعدي انتقال گيرندگان را از مفاد اين تعهدنامه كه با علم و آگاهي و صحت و سلامت عقل و روان امضا و سپرده شده است مطلع نمايم.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه