متون حقوقی مربوط به ترخیص کالا از گمرک

ارسال شده توسط در تاریخ 30 مرداد 1397 | موضوع: اسناد, وکالت

“”توجه : هنگام کپی کردن متن داخل سامانه ثبت آنی توجه داشته باشید اعداد به درستی نشان داده شده باشند.””

متن حقوقی وکالت صاحب کالا به کارگزار گمرک

مراجعه به گمرک — و انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالای مربوط به قبض انبار شماره — مورخ — موضوع بارنامه شماره — مورخ — با اختیار اخذ اسناد خرید و حمل ، اخذ قبض انبار و ترخیصیه ، تنظیم اظهارنامه ، انجام تشریفات گمرکی صادرات ، واردات ، ترانزیت ، ورود موقت ، مرجوعی ، ترخیص کالا ، پرداخات حقوق ورودی و عوارض و هزینه های گمرکی و مالیات های متعلقه ، اعتراض به تصمیمات گمرک و درخواست رد اضافه پرداختی ، مراجعه به سازمانهای ذیربط جهت اخذ مجوز های مربوطه ، درخواست تعیین تعرفه موضوع ماده 43 قانون امور گمرکی ، تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ، اعتراض به آراء کمیسیون بدوی و درخواست ارسال پرونده به کمیسیون تجدید نظر ، حضور در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی جهت دفاع از پرونده مربوطه و به طور کلی انجام کلیه امور اداری و کاری مربوط به قبض انبار و بارنامه فوق الذکر در صورتی که در هیچ یک از مراحل انجام نیازی به حضور موکل نباشد.

متن حقوقی وکالت موضوع ماده 211 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

مورد وکالت: درخواست ارجاع اختلاف موضوع اظهارنامه — به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و حضور در جلسات آن با حق اعتراض به آراء کمیسیون بدوی و درخواست ارسال پرونده به کمیسیون تجدیدنظر ، حضور در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی جهت دفاع از پرونده مربوطه و انجام کلیه امور کاری و اداری در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه