عدم صدور مجوز استملاک برای اتباع افغانستانی

ارسال شده توسط در تاریخ 27 تیر 1397 | موضوع: اطلاعیه ها

جناب آقای گرامی
مدیر کل محترم امور املاک
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع: درخواست مجوز استملاک برای آقای … تبعه افغانستان

احتراماً بازگشت به نامه شماره 97/18060 مورخ 1397/3/4 در خصوص درخواست مجوز استملاک از سوی آقای … تبعه افغانستان ، نظر به اینکه دولت افغانستان از صدور مجوز استملاک برای اتباع ایرانی استنکاف ورزیده است ، لذا با عنایت به قوانین و مقررات مترتب بر استملاک اتباع خارجی و نیز با توجه به لزوم رعایت “اصل عمل متقابل” امکان صدور مجوز استملاک برای نامبرد میسور نمیباشد.مراتب جهت بهره بردارد ایفاد میگردد.
اکبر امینیان
مدیرکل ساختمان و پشتیبانی

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه