متن حقوقی وکالت لیزینگ شرکت کرمان موتور

ارسال شده توسط در تاریخ 28 خرداد 1397 | موضوع: اسناد, وکالت

مراجعه به کلیه مراجع و ادارات دولتی و غیر دولتی و نهادها و سازمان ها و بانک ها علی الخصوص دفاتر اسناد رسمی و شهرداری و دارایی و نیروی انتظامی و بویژه ادارات و دوایر و رانندگی در سراسر کشور ( اعم از جزئیات، شماره گذاری و واحد نقل و انتقالات خودرویی ناجا) ادارات آگاهی ؛ شورای حل اختلاف، دادگاه ها و دادسرا ها در سراسر کشور ایران و دریافت هر گونه مجوز و گواهی و مفاصا حساب و مطالبه اخذ هر گونه سند و مدرکی در خصوص یک دستگاه خودرو —- مدل —- شاسی / ردیف قرار داد به شماره —- به رنگ —- فاکتور شده از سوی شرکت کرمان موتور(سهامی خاص) جهت تعویض یا فک پلاک منصوبه و دریافت پلاک جدید برای خودروی قرارداد فوق به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به نام خود وکیل با دارا بودن اختیار انجام کلیه تشریفات لازم اعم از تعویض و فک پلاک و مطالبه و دریافت پلاک جدید و تودیع پلاک قبلی نزد مراجع ذیصلاح و اخذ رسید پلاک تودیعی و دریافت صورت وضعیت خلافی و اعتراض به آن نزد راهنمایی و رانندکی یا مراجع قضایی و اعمال تخلفات لازمه، پیگیری و رفع شکایت های احتمالی نزد مراجع قضایی و ترخیص و تحویل موضوع وکالت، تادیه هزینه های مترتبه ولو با استفاده از مبالغ پرداختی موکل بابت اقساط و غیره و نیز تادیه سایر هزینه های قانونی و عنداللزوم استرداد و دریافت اضافه پرداختی ها و سپرده هرگونه تعهد و قبول هر گونه شرط در جریان تعویض یا فک پلاک و اخذ پلاک جدید و تهیه و تسلیم یا اخذ هر گونه مدرک و مستندات اعم از اصل یا رونوشت از جمله شناسنامه مالکیت و کارت مشخصات خودرو مورد اشاره و تقاضای ابطال کارت سوخت و یا صدور کارت جدید و اخذ ان و همچنین توثیق و نرهین خودرو موضوع قرارداد فوق الذکر به هر شخص حقیقی و یا حقوقی بنا به تشخیص وکیل و فک رهن از آن و دیگر تشریفات قانونی آن و پرداخت هر گونه هزینه مترتب بر انجام مورد وکالت با حق انجام کلیه مکاتبات با سلب نمودن هر گونه حق ادا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرع و غیره.

حدود اختیارات:

وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر دارای اختیارات تامه مزبوره می باشد. امضاء و اقدام عمل وکیل در انجام مورد وکالت به منزله امضاء و اقدام و عمل و اظهار موکل نافذ و معتبر و دارای اثر و اعتبار قانونی می باشد. به نحوی که در هیچ یک از موارد فوق نیازی به حضور و اجازه مجدد موکل نباشد. این وکالت فقط در نفش وکالت موثر است . موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضمن امین و انجام هر عملی منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل را از خود سلب نمود.

 

شرکت کرمان موتور ثبت شده به شماره 111476 اداره ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی 10101551974 و کد پستی 1388143913 و کد اقتصادی 411148641996 به آدرس: کیلیومتر 16جاده مخصوص کرج، ایتدای کرمان خودرو، بلوار نخل، ساختمان شیشه ای صدف

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه