متن حقوقی وصیت نامه ثلث اموال زن و شوهر برای دریافت سرپرستی کودک از سازمان بهزیستی

ارسال شده توسط در تاریخ 27 فروردین 1397 | موضوع: اسناد, وصیت نامه

بعد از حمد و صلوات از آنجا که توفیقات ربانی و تاییدات سبحانی شامل آقای — و خانم — با مشخصات فوق الذکر گردیده ، لذا نامبردگان در تاریخ — در این دفترخانه حاضر گردیدند و در کمال صحت و سلامت عقل و شعور و چس از اقرار به وحدانیت خداوند متعال جل جلاله و رسالت حضرت ختمی مرتبت منجی عالم بشریت حضرت محمد (ص) و امامت و وصایت سید الاوصیا امام المتقین امیر المومنین علی (ع) و یازده فرزند بر حقش که اول آنان امام حسن مجتبی (ع) و آخر آن امام الغائب المنتظر قائم آله محمد عجل اله تعالی فرجه الشریف می باشد و اظهار ایمان به کلام اله مجید که کتاب دینی مسلمانان است و اعتقاد به معاد جسمانی و بازگشت به یوم المعاد برای حساب و گرفتن پاداش اعمال نیک و بد در مقام انشاء این وصیت به شرح زیر بر آمدند که چون داعی حق را لبیک اجابت گفته و از دار فانی برای باقی شتافتند :

1) پس از فوت اینجانبان جنازه ( پیکرمان ) را تفسیل و تجهیز و تکفین در گورستان مسلمین دفن نمایند.

2) نماز لیلت الدفن و مراسم ایام فوت و سوم و هفتم و چهلم و سال اینجانبان وفق اعتبار و شئون خانوادگی به جا آورید.

3) نظر به اینکه از اداره بهزیستی شهرستان — موضوع دادنامه شماره — مورخ — شعبه — دادگاه — جهت نگهداری و سرپرستی و حضانت کودک با نام مستعار — متولد — می باشد را به سرپرستی پذیرفته و تحویل گرفته ایم و او را به فرزندی قبول کرده ایم . بنابر این خود را موظف و مکلف و متعهد به نگهداری و حضانت و سرپرستی از طفل نامبرده شده در نامه ها و دادنامه مذکور نموده و به موجب این وصیت نامه رسمی ، سازمان بهزیستی را وصی شرعی و قانونی خودمان قرار داده و می دهیم که بعد از اینکه اینجانبان داعی حق را لبیک اجابت گفتیم و از دار دنیا به دیار عقبی شتافتیم ثلث کلیه اموال منقول و غیر منقول ( ما ترک ) هر یک از اینجانبان را در حال حاضر و چه در آینده دارا می شویم تعیین و مشخص نموده و به طفل مشخص شده در نامه هاو دادنامه مذکور اختصاص و تحویل داده که باید مطابق قانون و مقررات و پس از رفع کلیه موانع و پرداخت هزینه های قانونی و دیون دولتی در مالکیت طفل مذکور ، استقرار یابد و سایر وراث اینجانبان هیچگونه حقی و ادعایی در این زمینه نخواهند داشت و وصی موصوف حق دارد و می تواند طبق مقررات اقدامات شرعی و قانونی را در این باره به عمل آورد و در همه حال خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته و عملی بر خلاف این وصیت انجام ندهد و در خاتمه طلب مغفرت از خداوند متعال به کلیه بازماندگان خود داریم و سعادت و سلامتی آنان را از خداوند متعال مسئلت می نماییم و متعد هستیم که در مراقبت طفل فوق الذکر کوشا بوده و چنانچه طفل مذکور را مجددا به شیر خوارگاه برگردانیم مبلغی را که مطابق با نظر دادگاه و سازمان بهزیستی به عنوان وجه التزام و به نفع طفل تعیین و اعلام می شود را بدون هیچ عذری نقدا پرداخت نماییم و متعهد می گردیم که در پایان دوره آزمایشی شش ماهه و اخذ شناسنامه کودک تصویر شناسنامه کودک به همراه مدارک خود را تحویل سازمان بهزیستی نماییم و نیز متعهد هستیم با نظر بهزیستی دفترچه حسابی غیرقابل برداشت در یکی از بانک های کشور به نفع طفل افتتاح نموده و تا زمانی که به سن هجده سالگی برسد ماهیانه مبلغی مطابق نظر سازمان بهزیستی به حساب وی واریز نماییم و بدین وسیله سازمان بهزیستی را بعنوان نماینده تام الاختیار خود جهت نظارت کارشناسی بر وضعیت سرپرستی و انجام تعهدات مالی فوق و سایر امور قرار دادیم و در خصوص تنظیم این سند حق هرگونه اعتراض به مقامات صالحه خصوصاً سازمان بهزیستی را از خود سلب و ساقط نمودیم . در ضمن دفترخانه تنظیم کننده سند هیچگونه مسئولیتی از این حیث نداشته و ندارد .

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه