وکالت کاری وسائل نقلیه

ارسال شده توسط در تاریخ 19 آذر 1394 | موضوع: اسناد, وکالت

برای تنظیم وکالتهای کاری وسائل نقلیه مدارک زیر لازم است:

1-سند قطعی وسیله نقلیه (به نام شخص نامبرده در برگ سبز)

2-برگ سبز وسیله نقلیه

3-بیمه شخص ثالث (اطلاعات بیشتر…)

 

متون حقوقی:

فقط برای تعویض پلاک:

مراجعه به پلیس راهور و  مراکز تعویض پلاک جهت دریافت و نصب پلاک جدید به نام خود و یا هر شخص دیگر برای اتومبیل فوق الذکر

 

برای ترخیص خودرو:

مراجعه به پلیس راهور و پارکینگ های راهنمایی و رانندگی و رفع توقیف و ترخیص خودرو فوق الذکر و انجام کلیه تشریفات اداری به طوری که در هیچ مورد نیازی به موکل نباشد.

 

متن جامع وکالت کاری اتومبیل:

مراجعه به پلیس راهور و مراکز تعویض پلاک و اقدام به تعویض پلاک اتومبیل سواری فوق الذکر و نصب پلاک جدید به نام خود ویاهر شخص دیگری و و تقاضا و دریافت مفاصا حسابها کارت سوخت اسناد و مدارک و لو المثنی ورفع توقیف و ترخیص خودرو از پارکینگ ها و در صورت لزوم توقیف پلاک خودرو و نیز مراجعه به بیمه جهت بیمه نمودن خودروی فوق و نیز دریافت خسارت از بیمه به صورت وجه نقد یا چک و مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک خسارت و امضا و ظهر نویسی اوراق و دادن هرگونه رسید و تعهد و پرداخت هزینه های احتمالی و در صورت لزوم اعلام فقدان و سرقت پلاک و درج در لیست سیاه آگاهی و نیز مراجعه به مراکز پلیس 10+ و دادگاهها و داسراها و شورای حل اختلاف جهت کم کردن خلافی و انجام امور اداری مربوطه و نیز وکیل اختیار کامل دارد تا در صورت وجود هرگونه اشتباه و سهو قلم در مورد وکالت را با ارائه مدارک مثبته با امضا و تنظیم اقرارنامه اصلاحی رفع اشتباه نماید و انجام کلیه تشریفات اداری مربوطه به نحوی که در هیچ مورد احتیاج به حضور و یا امضاء مجدد موکل نباشد.
ضمن تنظیم سند موکل اعلام نمود وکیل را می شناسد و از قوانین راهنمایی مبنی بر عدم تعویض پلاک و درج نمرات منفی اطلاع دارد.

 

 

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه