بخشنامه های ثبتی اتباع بیگانه بند 357 الی 362

ارسال شده توسط در تاریخ 25 بهمن 1396 | موضوع: اسناد, اطلاعیه ها

اتباع بیگانه

بند ۳۵۷-در خواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقررات مربوط باستملاک اتباع بیگانه و پس از کسب دستور از سازمان ثبت بعمل می آید.

بند۳۴۷مجموعه بخشنامه های تاآخر سال۴۹.

اظهارنامه ثبت املاک اتباع بیگانه

بند۳۵۸-در مورد اظهارنامه راجع به تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه باید امضای متقاضی از طرف ثبت محل گواهی شود.(بند ۴۰۹ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

تقاضای ثبت اتباع بیگانه

بند۳۵۹-حسب تقاضای دفتر حقوقی وزارت امور خارجه شایسته است دستور فرمائید دفتر اسناد رسمی حوزه تابعه در آینده موقع تنظیم اظهار نامه تقاضای ثبت اتباع بیگانه علاوه بر تعیین منطقه ثبتی محل وقوع ملک مورد تقاضا و مشخصات و نشانی کامل ملک را تعیین و در اظهارنامه قید نمایند تا تعیین محل قطعی آن روی نقشه شهری میسر باشد.

(بخشنامه شماره ۶۳۴۲/۳-۳۰/۱۰/۵۳)اصلاحی.

ثبت اسناد معاملات غیر منقول بیگانگان مقیم ایران

بند۳۶۰-اتباع خارجی مقیم ایران نمی توانند قبل از کسب اجازه مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامی از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نماید(بند۴۱۰ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال۴۹).

تملک یا اجاره ملک توسط اتباع بیگانه

بند۳۶۱-در هر مورد که اتباع بیگانه قصد تملک و یا اجاره اموال غیر منقول در ایرانداشته باشند دفاتر اسناد رسمی بایستی قبلا موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند. هر گاه مدت اجاره از پنج سال تجاوز ننماید جلب موافقت ضروری نیست و فقط بایستی مراتب را با ذکر خصوصیات و مشخصات موجر و مستاجر و محل مورد اجاره به اداره کل امور املاک گزارش نمائید.(بند۴۱۷ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال۴۹).

نحوه خرید ملک اتباع خارجی

بند۳۶۲-چنانچه اتباع خارجی مقیم در ایران قصد خرید ملکی در نوار مرزی و نقاط نزدیک مرز داشته باشند علاوه بر تهیه اوراق لازم از قبیل اظهار نامه تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه و گواهی عدم سوپیشینه و فتوکپی مصدق پروانه اقامت محل دقیق ملک مورد نظر و نقشه و کروکی جامعی از وضعیت ملک که نمودارفاصله و موقعبت آن باشد تهیه و ارسال دارند تا از اتلاف وقت در صدور پاسخ گویی شود.(بخشناکه شماره ۶۷۹۱/۳-۵/۱۰/۵۵) اصلاحی.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه