متن حقوقی وکالت فک پلاک و ترهین شرکت نگین خودرو ایرسا ( نگین خودرو )

ارسال شده توسط در تاریخ 17 بهمن 1396 | موضوع: اسناد, وکالت

مراجعه به کلیه مراجع و ادارات دولتی و غیردولتی و نهادها و سازمانها و بانکها علی الخصوص دفاتر اسناد رسمی و شهرداری و دارائی و نیروی انتظامی و به ویژه ادارات و دوایر راهنمایی و رانندگی ،اعم از اجرائیات، شماره گذاری و واحد نقل و انتقال خودرویی ناجا، ادارات آگاهی، شوراهای حل اختلاف، دادگاه ها و دادسراها در سراسر کشور ایران و دریافت هرگونه مجوز و گواهی و مفاصا حساب و مطالبه و اخذ هر گونه سند و مدرکی در خصوص: یک دستگاه خودروی سواری —- موضوع قرارداد شماره —- جهت تعویض یا فک پلاک منصوبه و دریافت پلاک جدید برای خودروی فوق به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به نام خود وکیل با دارابودن اختیار انجام کلیه تشریفات لازم اعم از تعویض و فک پلاک و مطالبه و دریافت پلاک جدید و تودیع پلاک قبلی نزد مراجع ذیصلاح و اخذ رسید پلاک تودیعی و دریافت صورت وضعیت خلافی و اعتراض به آن نزد راهنمایی و رانندگی یا مراجع قضایی و اعمال تخفیفات لازمه، پیگیری و رفع شکایتهای احتمالی نزد مراجع قضایی و ترخیص و تحویل موضوع وکالت، تادیه هزینه های قانونی و عندالزوم استرداد و دریافت اضافه پرداختی ها و سپردن هر گونه تعهد و قبول هرگونه شرط در جریان تعویض یا فک پلاک و اخذ پلاک جدید و تهیه و تسلیم یا اخذ هرگونه مدرک و مستندات اعم از اصل یا رونوشت از جمله شناسنامه مالکیت و کارت مشخصات خودرو مورد اشاره و تقاضای ابطال کارت سوخت و یا صدور کارت جدید و اخذ آن و همچنین توثبق و ترهین خودرو فوق الذکر به هر مبلغ و مدت و هر شرایط به نفع خود وکیل و هر شخص حقیقی یا حقوقی بنا به تشخیص وکیل و فک رهن از آن و دیگر تشریفات قانونی آن و پرداخت هرگونه هزینه مترتب بر انجام مورد وکالت یا حق انجام کلیه مکاتبات یا سلب نمودن هرگونه حق ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره.

حدود اختیارات :وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل غیرداری اختیارات نامه مزبوره می باشد. امضا و اقدام و عمل وکیل در انجام مورد وکالت به منزله امضا و اقدام و عمل و اظهار موکل نافذ و معتبر و داری اثر و اعتبار قانونی می‌باشد به نحویکه در هیچیک از موارد فوق نیازی به حضور و اجازه مجدد موکل نباشد. این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است. موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضمن امین و انجام هر عملی منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل را از خود سلب و ساقط نمود. این وکالتنامه تا پایان تعهدات خریدار و وصول تمامی مطالبات فروشنده اعم از نقدی و اقساطی دارای اعتبار می‌باشد.

 

اطلاعات شرکت:

شرکت توسعه خدمات بازرگانی نگین خودرو ایرسا (سهامی خاص)

شناسه ملی: 10320237193 ، تاریخ ثبت: 1389/02/18 ، محل ثبت: تهران ، شماره ثبت: 373945 نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پل پارک وی، نبش کوچه قرنی، ساختمان نگین خودرو، تلفن: 73045401

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه