متن حقوقی تعهد جانمایی ملک در سیستم شهرسازی (عقب نشینی، اصلاح گذر)

ارسال شده توسط در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ | موضوع: اسناد, اقرار نامه, تعهد نامه

اينجانب —— با مشخصات فوق الذكر مالک پلاك ثبتي — واقع در بخش — تهران به شماره شهرسازي — ضمن حضور در دفترخانه با توجه به اينكه نوسازي و جانمايي محل ملك اينجانب صورت صحيح در سيستم شهرسازي نميباشد و مراحل تعيين تكليف اصلاح كد نوسازي و جانمايي در شهرداري در حال انجام ميباشد و طولاني شده است با توجه به اينكه درخواست صدور پروانه ساختماني از شهرداري و اخذ هر گونه گواهي قبل از صدور گواهي پايان كار را دارم لذا اينجانب در كمال صحت عقل و جسم اقرار و اعتراف صريح مينمايم مسئوليت حقيقي و حقوقي در قبال جايجايي و جانمايي پلاك ثبتي موصوف به عهده اينجانب بوده و شهرداري منطقه در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت و هرگونه كشف فساد در ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي در ملك مورد نظر بعهده اينجانب است و در صورت صدور پروانه پايان كار در ملك مورد نظر هيچگونه ادعايي در خصوص مبالغ پرداختي به شهرداري ندارم و در صورت بطلان اسناد صادره شهرداري هيچگونه مسئوليتي نسبت به اشخاص حقيقي يا حقوق ندارد و مسئوليت متوجه اينجانب است.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه