متن حقوقی تعهد جانمایی ملک در سیستم شهرسازی (عقب نشینی، اصلاح گذر)

ارسال شده توسط در تاریخ 8 آذر 1396 | موضوع: اسناد, اقرار نامه, تعهد نامه

اینجانب —— با مشخصات فوق الذکر مالک پلاک ثبتی — واقع در بخش — تهران به شماره شهرسازی — ضمن حضور در دفترخانه با توجه به اینکه نوسازی و جانمایی محل ملک اینجانب صورت صحیح در سیستم شهرسازی نمیباشد و مراحل تعیین تکلیف اصلاح کد نوسازی و جانمایی در شهرداری در حال انجام میباشد و طولانی شده است با توجه به اینکه درخواست صدور پروانه ساختمانی از شهرداری و اخذ هر گونه گواهی قبل از صدور گواهی پایان کار را دارم لذا اینجانب در کمال صحت عقل و جسم اقرار و اعتراف صریح مینمایم مسئولیت حقیقی و حقوقی در قبال جایجایی و جانمایی پلاک ثبتی موصوف به عهده اینجانب بوده و شهرداری منطقه در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و هرگونه کشف فساد در ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی در ملک مورد نظر بعهده اینجانب است و در صورت صدور پروانه پایان کار در ملک مورد نظر هیچگونه ادعایی در خصوص مبالغ پرداختی به شهرداری ندارم و در صورت بطلان اسناد صادره شهرداری هیچگونه مسئولیتی نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوق ندارد و مسئولیت متوجه اینجانب است.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه