متن حقوقی وکالت نامه فک پلاک مدیران خودرو

ارسال شده توسط در تاریخ 4 آبان 1396 | موضوع: اسناد, وکالت

مشخصات شرکت مدیران خودرو:

نام : شرکت صنایع خودروسازی مدیران (سهامی خاص) شماره ثبت : 520 تاریخ تاسیس : 1382/06/25

شناسه ملی : 10630049197

کد اقتصادی : 411148635575

نشانی : تهران انتهای بزرگراه همت ، بین بزرگراه اشرفی اصفهانی و بلوار عدل ، جنب کلانتری 140 باغ فیض ، پلاک 27/1

کدپستی : 1476698533

مراجعه به کلیه مراجع و ادارات دولتی و غیر دولتی و نهادها و سازمانها و بانکها علی الخصوص دفاتر اسنادرسمی و شهرداری و نیروی انتظامی و بویژه ادارات و دوایر راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور ( اعم از اجرائیات ، شماره گذاری و واحد نقل و انتقال خودرویی ناجا) ، ادارات آگاهی ، شورای حل اختلاف ، دادگاهها و دادسراها در سراسر کشور ایران و دریافت هرگونه مجوز و گواهی و مفاصاحساب و مطالبه و اخذ هرگونه سند و مدرکی در خصوص یکدستگاه خودروی —- مدل —- به شماره قرارداد —- به رنگ —- فاکتور شده از سوی شرکت صنایع خودروسازی مدیران ( سهامی خاص) جهت تعویض یا فک پلاک منصوبه و دریافت پلاک جدید برای خودروی قرارداد فوق به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به نام خود وکیل و دارا بودن اختیار انجام کلیه تشریفات لازم اعم اعم از تعویض و فک پلاک و مطالبه و دریافت پلاک جدید و تودیع پلاک قبلی نزد مراجع ذیصلاح و اخذ رسید پلاک تودیعی و دریافت صورت وضعیت خلافی و اعتراض به آن نزد راهنمایی و رانندگی یا مراجع قضایی و اعمال تخفیفات لازمه ، پیگیری و رفع شکایتهای احتمالی نزد مراجع قضایی و ترخیص و تحویل موضوع وکالت ، تأدیه هزینه های مترتبه ولو با استفاده از مبالغ پرداختی موکل بابت اقساط و غیره و نیز تأدیه سایر هزینه های قانونی و عنداللزوم استرداد و دریافت اضافه پرداختی ها و سپردن هرگونه تعهد و قبول هر گونه شرط در جریان تعویض یا فک پلاک و اخذ پلاک جدید و تهیه و تسلیم یا اخذ هرگونه مدرک و مستندات اعم از اصل یا رونوشت از جمله شناسنامه مالکیت و کارت مشخصات خودرو مورد اشاره و تقاضای ابطال کارت سوخت و یا صدور کارت جدید و اخذ آن و همچنین توثیق و ترهین خودروی موضوع قرارداد فوق الذکر به هر مبلغ و مدت و هر شرایط به نام و یا نفع خود وکیل و هر شخص حقیقی یا حقوقی بنا به تشخیص وکیل و فک رهن از آن و دیگر تشریفات قانونی ان و پرداخت هرگونه هزینه مترتب بر انجام مورد وکالت با حق انجام کلیه مکاتبات یا سلب نمودن هرگونه حق ادا و اعتراض بعدیو احتمالی ولو به عنوان تضرع و غیر.
حدود اختیارات:وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر دارای اختیارات تامه مزبوره میباشد . امضاء و اقدام و عمل وکیل در انجام مورد وکالت به منزل امضاء و اقدام و عمل و اظهار موکل نافذ و معتبر و دارای اثر و اعتبار قانونی میباشد، بنحوی که در هیچ یک از موارد فوق نیاز به حضور و اجازه مجدد موکل نباشد. این وکالت در نفس وکالت موثر است . موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم امین و انجام هر عملی منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است.

 

 

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه