متن حقوقی وکالت نامه فک پلاک مدیران خودرو

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۶ | موضوع: اسناد, وکالت

مشخصات شرکت مدیران خودرو:

نام : شرکت صنایع خودروسازی مدیران (سهامی خاص) شماره ثبت : ۵۲۰ تاریخ تاسیس : ۱۳۸۲/۰۶/۲۵

شناسه ملی : ۱۰۶۳۰۰۴۹۱۹۷

کد اقتصادی : ۴۱۱۱۴۸۶۳۵۵۷۵

نشانی : تهران انتهای بزرگراه همت ، بین بزرگراه اشرفی اصفهانی و بلوار عدل ، جنب کلانتری ۱۴۰ باغ فیض ، پلاک ۲۷/۱

کدپستی : ۱۴۷۶۶۹۸۵۳۳

مراجعه به كليه مراجع و ادارات دولتي و غير دولتي و نهادها و سازمانها و بانكها علي الخصوص دفاتر اسنادرسمي و شهرداري و نيروي انتظامي و بويژه ادارات و دواير راهنمايي و رانندگي در سراسر كشور ( اعم از اجرائيات ، شماره گذاري و واحد نقل و انتقال خودرويي ناجا) ، ادارات آگاهي ، شوراي حل اختلاف ، دادگاهها و دادسراها در سراسر كشور ايران و دريافت هرگونه مجوز و گواهي و مفاصاحساب و مطالبه و اخذ هرگونه سند و مدركي در خصوص يكدستگاه خودروي —- مدل —- به شماره قرارداد —- به رنگ —- فاكتور شده از سوي شركت صنايع خودروسازي مديران ( سهامي خاص) جهت تعويض يا فك پلاك منصوبه و دريافت پلاك جديد براي خودروي قرارداد فوق به نام هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو به نام خود وكيل و دارا بودن اختيار انجام كليه تشريفات لازم اعم اعم از تعويض و فك پلاك و مطالبه و دريافت پلاك جديد و توديع پلاك قبلي نزد مراجع ذيصلاح و اخذ رسيد پلاك توديعي و دريافت صورت وضعيت خلافي و اعتراض به آن نزد راهنمايي و رانندگي يا مراجع قضايي و اعمال تخفيفات لازمه ، پيگيري و رفع شكايتهاي احتمالي نزد مراجع قضايي و ترخيص و تحويل موضوع وكالت ، تأديه هزينه هاي مترتبه ولو با استفاده از مبالغ پرداختي موكل بابت اقساط و غيره و نيز تأديه ساير هزينه هاي قانوني و عنداللزوم استرداد و دريافت اضافه پرداختي ها و سپردن هرگونه تعهد و قبول هر گونه شرط در جريان تعويض يا فك پلاك و اخذ پلاك جديد و تهيه و تسليم يا اخذ هرگونه مدرك و مستندات اعم از اصل يا رونوشت از جمله شناسنامه مالكيت و كارت مشخصات خودرو مورد اشاره و تقاضاي ابطال كارت سوخت و يا صدور كارت جديد و اخذ آن و همچنين توثيق و ترهين خودروي موضوع قرارداد فوق الذكر به هر مبلغ و مدت و هر شرايط به نام و يا نفع خود وكيل و هر شخص حقيقي يا حقوقي بنا به تشخيص وكيل و فك رهن از آن و ديگر تشريفات قانوني ان و پرداخت هرگونه هزينه مترتب بر انجام مورد وكالت با حق انجام كليه مكاتبات يا سلب نمودن هرگونه حق ادا و اعتراض بعديو احتمالي ولو به عنوان تضرع و غير.
حدود اختيارات:وكيل مرقوم در خصوص انجام مورد وكالت با حق توكيل به غير داراي اختيارات تامه مزبوره ميباشد . امضاء و اقدام و عمل وكيل در انجام مورد وكالت به منزل امضاء و اقدام و عمل و اظهار موكل نافذ و معتبر و داراي اثر و اعتبار قانوني ميباشد، بنحوي كه در هيچ يك از موارد فوق نياز به حضور و اجازه مجدد موكل نباشد. اين وكالت در نفس وكالت موثر است . موكل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل و ضم امين و انجام هر عملي منافي با انجام مورد وكالت توسط وكيل را از خود سلب و ساقط نموده است.

 

 

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه