اطلاعیه سازمان ثبت اسناد واملاک در خصوص امهار دفاتر شهر تهران در سال 96

ارسال شده توسط در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۶ | موضوع: اطلاعیه ها

شماره ۱۰۱/۹۶/۲۸۳۹۶
تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
پیوست: ندارد
شناسه : ۴۴۱۴۶۸۲
به کلیه دفاتر اسناد رسمی ، و ازدواج و طلاق شهر تهران
با سلام
در اجرای دستوری شماره ۱۱۰/م/۱۴۱/۸۰۲/۱۷۵۰-۹۶/۳/۱۳ حفاظت و اطلاعات این اداره کل و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از امهار موجود در دفاتر اسناد رسمی ، و ازدواج و طلاق به موجب این بخشنامه مقتضی است از تاریخ روئیت این بخشنامه تا اواخر تیرماه سال جاری با در دست داشتن مهرپرسی متعلق به دفترخانه به اداره حفاظت و اطلاعات ثبت استان تهران مراجعه تا در خصوص اخذ نقش مهرپرس دفترخانه اقدام لازم به عمل آید.

سید صادق سعادتیان
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

رونوشت:
۱-به کلیه ادارات ثبت تابعه استان تهران جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق زیر مجموعه
۲-به کانون محترم سردفتران و دفتریاران جهت اطلاع و اقدام لازم
۳-به کانون محترم سردفتران ازدواج و طلاق جهت اطلاع و اقدام لازم
۴-به ریاست محترم اداره حفاظت و اطلاعات ثبت استان تهران ، عطف به شماره فوق جهت استحضار

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه