متن حقوقی اقرار مدیرعامل و هئیت مدیره برای تاسیس شرکت

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ | موضوع: اسناد, اقرار نامه

اینجانب —- با مشخصات فوق الذکر با سمت —- در شرکت —- در کمال صحت وسلامت اقرار مینمایم که دارای سوء پیشینه کیفری نیستم و مشمول ممنوعیت های اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی نمیشوم. همچنین در هیچ شرکت دیگری سمت مدیرعاملی نداشته و تنها در این شرکت مدیرعامل میباشم.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه