متن حقوقی اقرار کارگر جایگاه سوخت به دریافت حقوق و مزایا

ارسال شده توسط در تاریخ 20 خرداد 1396 | موضوع: اسناد, اقرار نامه

اینجانب —- با مشخصات فوق کارگر جایگاه —- اقرار مینمایم که کلیه مطالبات خود شامل حقوق ، سنوات ، عیدی و پاداش ، بن کالاهای اساسی ، اضافه کاری و مرخصی، حق مسکن و خواروبار ، لباس و کفش سالانه ، حق اولاد ، حق شیفت و سایر حقوق خود را از کارفرما دریافت نموده و با ایشان تسویه حساب کردم و هیچگونه ادعایی در موارد یاد شده ندارم.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه