متن حقوقی تعهد مفقودی دفترچه زمین شرکت شهرکهای صنعتی

ارسال شده توسط در تاریخ 19 اردیبهشت 1396 | موضوع: اسناد, تعهد نامه

شرکت —– با مشخصات فوق الذکر به نمایندگی آقای —– با مشخصات فوق الذکر دارای قرارداد تخصیص زمین شماره —– مورخ —- به استحضار میرساند دفترچه قرارداد مذکور از تاریخ —- مفقود گردیده و علیرغم پیگیری های مکرر ، تابحال موفق به یافت آن نگردیدم ، لذا بدینوسیله ضمن اعلام مفقودیت آن خواهشمند است دستور فرمائید دفترچه المثنی را صادر فرمائید. ضمناً متعهد میگردم که به محض یافت شدن اصل دفترچه و یا هرگونه سابقه یا اطلاع از آن، مراتب را سریعاً به شرکت شهرکهای صنعتی —- اطلاع و نسبت به اعده آن به شرکت شهرکهای صنعتی اقدام نمایم و همچنین اقرار مینمایم که از بابت فقدان دفترچه قرارداد و صدور دفترچه المثنی ، هرگونه مسئولیت یا عواقب یا نتایج ناشی از مفقودیت را شخصاً به عهده گرفته و هرگونه ادعا یا اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط نموده و با قبول مسئولیت پاسخگویی به اشخاص ثالث تعهد مینمایم چنانچه از بابت مفقودیت دفترچه قرارداد خساراتی متوجه شرکت شهرکها گردد، مطابق نظر شرکت شهرکها جبران نمایم و در صورت کشف خلاف مراتب اعلام مفقودیت ، پاسخگو ضامن شرکت و اشخاص ثالث باشم. همچنین اقرار و اذعان مینمایم که طرف قرارداد و وکلای آنان تمامی وام ها و تسهیلات دریافتی از بانکها نسبت به دفترچه قرارداد مرقوم و زمین تخصیصی را تسویه نموده اند و در حال حاضر زمین تخصیصی در رهن هیچ یک از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نمیباشد و در صورت کشف خلاف ، شرکت شهرکهای صنعتی حق دارد بدون اخطار قبلی نسبت به فسخ قرارداد و بدون تشریفات قضایی و اداری در هر مرحله ای از ساخت و ساز که باشد اقدام نماید و متعهد هرگونه اعتراض و ادعای بعدی را از خود سلب و ساقط نمود.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه