متن حقوقی تعهد مشکلات جانمایی ملک در سیستم سامانه شهرسازی

ارسال شده توسط در تاریخ 21 اسفند 1395 | موضوع: اسناد, تعهد نامه

اینجانب — با مشخصات فوق باظهاره مالک پلاک ثبتی — به شماره پرونده شهرسازی — به آدرس — متعهد میشوم با عنایت به اینکه جانمایی ملک در سیستم سامانه شهرسازی به صورت صحیح نمیباشد لذا متعهد میگردم چنانچه در ابعاد باقیمانده مغایرتی ایجاد گردد شخصاً پاسخگو به مسائل حقیقی و حقوقی بوده و شهرداری منطقه — در موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه