متن حقوقی تعهد مشکلات جانمایی ملک در سیستم سامانه شهرسازی

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ | موضوع: اسناد, تعهد نامه

اينجانب — با مشخصات فوق باظهاره مالك پلاك ثبتي — به شماره پرونده شهرسازي — به آدرس — متعهد ميشوم با عنايت به اينكه جانمايي ملك در سيستم سامانه شهرسازي به صورت صحيح نميباشد لذا متعهد ميگردم چنانچه در ابعاد باقيمانده مغايرتي ايجاد گردد شخصاً پاسخگو به مسائل حقيقي و حقوقي بوده و شهرداري منطقه — در موارد فوق مسئوليتي نخواهد داشت.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه