عدم تنظیم سند وکالت خودرو بدون ارائه سند رسمی

ارسال شده توسط در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۵ | موضوع: اسناد, اطلاعیه ها, وکالت

 

تاریخ ۹۲/۴/۹
شماره ۳۲۵۶
اطلاعیه
قابل توجه کلیه دفاتر اسناد رسمی
نظر به اینکه وفق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمی انجام میپذیرد لذا شناسنامه پلاک خودرو صادره از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی سند مالکیت نبوده و موجب مالکیت خودرو نمیباشد و تنظیم سند وکالت نسبت به برگه های مذکور اعم از وکالت تعویض پلاک ، فروش و موارد مشابه فاقد وجاهت قانونی میباشد.
لذا به منظور اجرای دقیق قانون ، جلوگیری از تضییع حقوق دولت و نیز ممانعت از بلاتکلیفی و سرگردانی ارباب رجوع ، از تنظیم سند وکالت تعویض پلاک و فروش خودرو بدون ارائه سند رسمی و حسب مورد برگ فروش کارخانه و یا برگ گمرکی خودداری گردد.
بدیهی است مسئولیت عواقب ناشی از تضییع حقوق دولت و مردم و کانون بعهده سردفتر تنظیم کننده سند خواهد بود./گ

محمدرضا دشتی اردکانی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه