تأسیس ادارات ثبت شهرآراء و سعادت آباد

ارسال شده توسط در تاریخ 3 آذر 1395 | موضوع: اطلاعیه ها

اداره کل ثبت تهران از تاسیس ادارات ثبت شهرآراء و سعادت آباد خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در نامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به کانون با تاکید بر تاسیس ادارات ثبت شهرآرا و سعادت آباد اعلام شده است: ” کلیه پرونده های اداره ثبت شمالغرب سابق پس از تعیین محدوده ثبتی در حوزه ثبتی هر یک از ادارات مذکور قرار قرار گرفته است لذا به منظور تسهیل در ارایه خدمات به متقاضیان و جلوگیری از تعاطی مکاتبات، مقتضی است دفاتر اسنادرسمی استان تهران از این پس در خصوص پلاک های 116-117-72 و 74 اصلی و فروعات آن واقع در بخش 11 تهران با اداره ثبت سعادت آباد و نسبت به پلاک های 2395 اصلی و توابع آن واقع در بخش ده تهران که جزء حوزه ادارات ثبت شمالغرب سابق بوده است، با اداره ثبت شهرآرا مکاتبه نمایند”.

 letter_1

شماره 124451/95/101
تاریخ : 19/08/1395
پیوست : ندارد
شناسه : 1000893

کانون محترم سردفتران و دفتریاران استان تهران
با سلام
نظر به اینکه با تاسیس ادارات ثبت شهرآرا و سعادت آباد کلیه پرونده های اداره ثبت شمالغرب سابق پس از تعیین محدوده ثبتی در حوزه ثبتی هر یک از ادارات مذکور قرار گرفته است لذا به منظور تسهیل در ارائه خدمت به متقاضیان و جلوگیری از تعاطی مکاتبات مقتضی است به نحو ممکن به دفاتر اسناد رسمی استان تهران اعلام فرمایید از این پس در خصوص پلاکهای 116-117-72 و 74 اصلی و فروعات آن واقع در بخش 11 تهران با اداره ثبت سعادت آباد و نسبت به پلاکهای 2395 اصلی  توابع آن واقع در بخش ده تهران جزء حوزه ادارت ثبت شمالغرب سابق بوده است با اداره ثبت شهرآراء مکاتبه نمایید. /ب

سید صادق سعادتیان
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
از طرف توحیدی

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه