الزام به دریافت موافقت وزارت نفت در نقل و انتقال جایگاههای سوخت

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ | موضوع: اطلاعیه ها

۲۴۱۰۰۱/۴۵۹۲۵ك
۱۳۸۹/۱۰/۲۵
بسمه تعالي
«با صلوات بر محمد و آل محمد»

‏وزارت نفت

‏وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ ‏به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۴۵۶۰۱/ت ۴۳۴۵۸هـ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ ‏تصويب نمودند:

‏كاربري جايگاه هاي (CNG) همانند جايگاه هاي عرضه سوخت، كاربري خدماتي تعيين مي شود و فروش يا واگذاري جايگاه هاي يادشده، با رعايت كاربري و صرفاً براساس ضوابط و مقررات مربوط و موافقت وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) امكان پذير است.

اين تصويبنامه در تاريخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور

 

منبع: مقرره ۵۸۳۵۷ : اجازه فروش يا واگذاري وتعيين كاربري خدماتي براي جايگاه هاي (CNG)

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه