طرح پذیرش درخواست سند مالکیت از طریق دفاتر

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ | موضوع: اطلاعیه ها

101-95-3035

 

شماره : ۱۰۱/۹۵/۳۰۳۵
تاریخ : ۳۹۵/۰۱/۱۶
شناسه : ۱۴۲۷۱۰۴
جناب آقای هادوی
مدیر کل محترم پست استان تهران
با سلام
احتراماً با عنایت به اجرایی شدن طرح پذیرش درخواست سند مالکیت از طریق دفاتر اسناد رسمی در کلیه حوزه های ثبتی استان ، خواهشمند است دستور فرمایید به منظور اختصاص کد کاربری، رمز عبور و ارائه آموزشهای لازم برای کلیه دفاتر اسناد رسمی سطح استان اقدامات مقتضی را در اسرع وقت معمول و نتیجه را به این اداره کل ارسال نمایند.
ضمناً به پیوست فهرست و مشخصات کلیه دفاتر اسناد رسمی استان تهران در قالب لوح فشرده ارسال می گردد.

سید صادق سعادتیان
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
از طرف توحیدی

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه