عدم نیاز به درج مشخصات کارت سوخت در اسناد نقل و انتقال خودرو

ارسال شده توسط در تاریخ 11 بهمن 1394 | موضوع: اطلاعیه ها

photo_2016-01-31_17-27-15

 

شماره 94/145641
تاریخ : 26/8/1394

با توجه به تکالیف مقرره در بخشنامه های شماره 1/3/66 – 86/1/6 و 1/20648-86/5/22 مبنی بر درج مشخصات کارت سوخت در زمان نقل و انتقال خودرو و نظر به تغییرات حاصله در سهمیه بندی سوخت و نحوه توزیع آن و اینکه قوانین و مقررات حاکم تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص درج مشخصات کارت سوخت در اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو پیش بینی ننموده است لذا مفاد بخشنامه های مذکور کان لم یکن تلقی میگردد. مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ فرمائید.

احمد تویسرکانی
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه