متن تعهد خودرو یخچال دار به سازمان دامپزشکی

ارسال شده توسط در تاریخ 11 بهمن 1394 | موضوع: تعهد نامه

متن اول:

اینجانب ——–  به موجب این سند و جهت ارائه به مراجع ذیربط و ذیصلاح  ضمن عقد خارج لازم متعهد می گردم که در موقع انقضای تاریخ پروانه اشتغال به حمل بهداشتی به موقع نسبت به تمدید آن اقدام نمایم و هرگونه فرآورده خام دامی را از مراکز عرضه مجاز تهیه نموده و توسط خودرو  ——– سردخانه دار با اخذ مجوز حمل از ادارات دامپزشکی حمل نموده و از دستگاه ترموکینگ / ترمو گراف استفاده نمایم و کلیه قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای سازمان دامپزشکی را رعایت نمایم و در غیر اینصورت اداره کل دامپزشکی استان مختار است از فعالیت اینجانب ممانعت به عمل آورد .

 

متن دوم: تعهد حمل مواد خوراک دام و طیور و آبزیان

اینجانب ——– با مشخصات فوق طی درخواست مورخ ——– تقاضای صدور پروانه ی اشتغال به حمل بهداشتی حمل و نقل مواد اولیه و خوراک آماده دام , طیور و آبزیان با خودرو ——– مدل ——– رنگ —- را دارم بدینوسیله متعهد میشوم: 1-ضمن اطلاع و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات نسبت به حمل و نقل مواد اولیه و خوراک آماده دام , طیور و آبزیان با رعایت موازین بهداشتی منطبق با دستور العمل های اداره کل و یا شبکه دامپزشکی اقدام نمایم. 2-بدون اطلاع و کسب مجوز لازم از مرجع صادر کننده پروانه , نسبت به تغییر کاربری خودرو و یا نقل و انتقال خودرو و نیز پروانه صادره به غیر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم اقدام ننمایم. 3-برای حمل مواد اولیه و خوراک آماده دام , طیور و آبزیان , مجوز بهداشتی حمل قرنطینه ای مربوطه را برای داخل استان و یا خارج از استان دریافت و ضوابط بهداشتی مندرج در گواهی حمل را رعایت نمایم. 4- نسبت به معرفی راننده خودرو و اخذ کارت بهداشتی برای خود و سایر کسانی که مبادرت به امر حمل و نقل مواد اولیه و خوراک آماده دام , طیور و آبزیان میکنند اقدام نمایم. 5- همکاری و مساعدت های لازم با مامورین و یا بازرسین بهداشتی اعزامی از اداره ی کل و یا شبکه دامپزشکی داشته باشم.در صورتی که تعهدات ذکر شده فوق و یا موارد مندرج در پروانه را انجام نداده و یا بر خلاف آنها عمل نمایم و نیز در صورت عدم صحت مالکیت اداره کل و یا شبکه دامپزشکی میتواند نسبت به لغو پروانه صادره و جلوگیری از ادامه فعالیت اقدام نماید و چنانچه خسارتی و یا ضرر و زیانی به اینجانب و یا دولت(بیت المال) و یا اشخاص ثالث وارد شود پذیرفته و نسبت به جبران آن اقدام خواهم نمود و در صورتی که به هر نحوی تخلفی از ناحیه اینجانب از قوانین , مقررات و دستورالعمل های دامپزشکی صورت پذیرد اداره کل و یا شبکه دامپزشکی میتواند اینجانب را برابر قوانین و مقررات کشور از طریق مراجع ذیصلاح تحت تعقیب قرار دهد.

اینجانب ——– بر اساس معرفی مالک ——– و رضایت مبنی بر رانندگی با وسایل نقلیه ی مذکور به شماره پلاک ——– به عنوان راننده متعهد میگردم که : 1- ضمن اطلاع و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات نسبت به حمل و نقل مواد اولیه و خوراک آماده دام , طیور و آبزیان با رعایت موازین بهداشتی منطبق با دستور العمل های اداره کل و یا شبکه دامپزشکی اقدام نمایم 2-حمل مواد اولیه ی و خوراک آماده دام , طیور و آبزیان علاوه بر بارنامه , مجوز بهداشتی حمل قرنطینه ای مربوطه را برای داخل استان یا خارج از استان دریافت و ضوابط بهداشتی مندرج در گواهی حمل را رعایت نمایم و از حمل مواد اولیه و خوراک آماده ی دام , طیور و آبزیان بدون گواهی بهداشتی حمل تحت هر شرایطی خودداری نموده و مسئولیت جزائی ناشی از آن را در هر موقعیتی پذیرا و پاسخگو باشم.3-در اسرع وقت نسبت به دریافت و تمدید کارت بهداشتی خود از مراجع ذیربط اقدام نموده و تحت هر شرایطی بدون کارت بهداشتی معتبر از حمل هر گونه مواد اولیه و خوراک آماده دام , طیور و آبزیان خودداری نموده و همچنین از در اختیار قراردادن وسیله نقلیه به سایر افراد غیر مسئول حتی به صورت موقت نیز جدا اجتناب نمایم. 4-چنانچه وسیله نقلیه فاقد شرایط لازم باشد ضمن اعلام به صورت کتبی به مالک خودرو یک نسخه از آن را به مرجع صادر کننده پروانه ارائه دهم در غیر اینصورت مسئولیت عدم فراهم نمودن شرایط لازم را به عهده گرفته و در معرفی به مراجع قضایی هر گونه حق اعتراضی را از خویش سلب و ساقط مینمایم.

 

 

با تشکر از جناب امیر زائر دفتریار دوم دفتر 189 تبریز و وحید ریاحی که متون رو به اشتراک گذاشتند.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه