تعهدنامه دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

ارسال شده توسط در تاریخ 6 بهمن 1394 | موضوع: تعهد نامه

اینجانب ——– با مشخصات فوق متعهد میگردم که از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان و نیز تسهیلات سایر شرکتها و مراکز خرید به صورت لیزینگ و با معرفی صندوق مذکور استفاده نموده و یا در مقاطع تحصیلی بعدی خواهم نمود و همچنین از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات مذکور و نیز نحوه پرداخت کارمزد طبق ضوابط و مقررات صندوق مذکور کاملاً مطلع میباشم.ضمن عقد خارج لازم متعهد میشوم پس از اتمام تحصیل و قبل از دریافت هر نوع گواهی تحصیلی ، اوراق اقساط بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایم و نیز متعهد میشوم که تسهیلات دریافتی بصورت لیزینگ را طی دوران تحصیل بصورت اقساط و مطابق تاریخ سررسید هر قسط، بر اساس شرایط و ضوابطی که از آن کاملاً آگاه میباشم،پرداخت نمایم.همچنین متعهد میشوم در صورت عدم فراغت(انصراف،ترک تحصیل یا اخراج) از تحصیل و نیز در صورت تاخیر بیش از سه بار متوالی در بازپرداخت اقساط ، کلیه بدهی را بصورت یکجا مسترد نمایم. صندوق مذکور میتواند از طریق دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند نسبت به صدور اجراییه علیه اینجانب برای وصول اصل بدهی و کارمزد طبق ضوابط و نیز هزینه های ناشی از اقدام قانونی را به هر میزانی که راساً تشخیص دهد و به دفترخانه اعلام نماید، اقدام کند. همچنین صندوق رفاه دانشجویان میتواند برای وصول مطالبات خود از کلیه شیوه ها و راهکارهایی که صلاح بداند استفاده نماید.چنانچه آدرس خود را تغییر دهم مراتب را فوراً به دفترخانه تنظیم کننده سند و همچنین به صندوق رفاه دانشجویان اطلاع خواهم داد در غیر اینصورت کلیه ابلاغات و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این تعهد نامه قطعی است.
اینجانب ——- با اطلاع کامل از تعهداتی که متعهد فوق الذکر این سند بابت دریافت تسهیلات در قبال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد و در این تعهد نامه ملزم به بازپرداخت آن گردیده، ضمن عقد خارج لازم(انعقاد یافته شفای با صندوق رفاه دانشجویان)متعهد و ملتزم میشوم که چنانچه نامبرده خلاف مقررات مذکور عمل کند، به محض اعلام و تشخیص صندوق رفاه دانشجویان کلیه بدهی متعهد فوق و مطالبات آن صندوق را بدون اعتراض تادیه نمایم.مسئولیت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجویان تضامنی است و صندوق مزبور میتواند برای هر یک از نامبردگان و یا در آن واحد برای هر دوی آنها تقاضای صدور اجرائیه نماید.به هر حال تشخیص و اعلام صندوق رفاه دانشجویان به دفترخانه اسناد رسمی و مراجع قضایی نسبت به میزان بدهی جهت صدور اجرائیه و اقدام قانونی علیه متعهد و ضامن قاطع و لازم الاجرا بوده و غیر قابل اعتراض است.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه