اقرار به نداشتن همسر

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۴ | موضوع: اقرار نامه

اینجانب ———- با مشخصات فوق فرزند آقای ———- و خانم ———- بموجب این سند اقرار مینمایم که دارای همسری نیستم.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه