سن بازنشستگی در ماده 11 قانون دفاتر اسناد رسمی

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۴ | موضوع: اطلاعیه ها

7-94-1405

تاریخ : ۱۳۹۴/۶/۴
شماره : ۷/۹۴/۱۴۰۵
پیوست : ۹۴-۶۱-۹۱۵
جناب آقای محمدرضا دشتی اردکانی
رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران

با سلام و دعای خیر
عطف به استعلام شماره ۹۴۲۰/۳۰۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ نظریه مشورتی این اداره که به شرح زیر اعلام می گردد:
منظور از ۶۵ سال تمام ، در ماده ۱۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۵۴ به عنوان سن بازنشستگی ، وضعیت کسی است که ۱۲ ماه از ورود سنش به ۶۵ سالگی گذشته باشد و لذا کسی که ۱۲ ماه از ورود سنش به ۶۴ سالگی گذشته را نمی توان ۶۵ سال تمام دانست.

دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه