سن بازنشستگی در ماده 11 قانون دفاتر اسناد رسمی

ارسال شده توسط در تاریخ 4 بهمن 1394 | موضوع: اطلاعیه ها

7-94-1405

تاریخ : 1394/6/4
شماره : 7/94/1405
پیوست : 94-61-915
جناب آقای محمدرضا دشتی اردکانی
رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران

با سلام و دعای خیر
عطف به استعلام شماره 9420/3075 مورخ 1394/5/28 نظریه مشورتی این اداره که به شرح زیر اعلام می گردد:
منظور از 65 سال تمام ، در ماده 11 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 54 به عنوان سن بازنشستگی ، وضعیت کسی است که 12 ماه از ورود سنش به 65 سالگی گذشته باشد و لذا کسی که 12 ماه از ورود سنش به 64 سالگی گذشته را نمی توان 65 سال تمام دانست.

دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه