اولویت اخذ اثر انگشت در سامانه ثبت آنی

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۴ | موضوع: اطلاعیه ها

photo_2016-01-15_22-59-40

فایل آماده چاپ در قطع A5

برای اخذ اثر انگشت در سامانه ثبت آنی برای انگشتان دست به شرح زیر اولویت بندی شده است:

۱-انگشت اشاره دست راست

۲-انگشت اشاره دست چپ

۳-انگشت میانی دست راست

۴-انگشت میانی دست چپ

۵-انگشت شصت دست راست

۶-انگشت شصت دست چپ

۷-انگشت انگشتری دست راست

۸-انگشت انگشتری دست چپ

۹-انگشت کوچک دست راست

۱۰-انگشت کوچک دست چپ

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه