اولویت اخذ اثر انگشت در سامانه ثبت آنی

ارسال شده توسط در تاریخ 25 دی 1394 | موضوع: اطلاعیه ها

photo_2016-01-15_22-59-40

فایل آماده چاپ در قطع A5

برای اخذ اثر انگشت در سامانه ثبت آنی برای انگشتان دست به شرح زیر اولویت بندی شده است:

1-انگشت اشاره دست راست

2-انگشت اشاره دست چپ

3-انگشت میانی دست راست

4-انگشت میانی دست چپ

5-انگشت شصت دست راست

6-انگشت شصت دست چپ

7-انگشت انگشتری دست راست

8-انگشت انگشتری دست چپ

9-انگشت کوچک دست راست

10-انگشت کوچک دست چپ

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه