متن حقوقی اقرار به نداشتن مسکن

ارسال شده توسط در تاریخ 20 دی 1394 | موضوع: اقرار نامه

متن حقوقی اقرار شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

—– استفاده از مسکن مهر موضوع قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن میباشم و به خداوند متعال سوگند یاد کرده و اقرار ینمایم که از تاریخ ——– خود و همسر و اولاد تحت تکفل فاقد واحد مسکونی زمین شهری(مسکونی) در سطح کشور به هر نسبت و هر میزان و عنوان حتی به صورت قولنامه ای و موروثی و یر بوده و از تاریخ ———- تا کنون از امکانات و تسهیلات دولتی در جهت تامین مسکن نیز استفاده نکرده ام و در صورت احراز خلاف موارد فوق به تشخیص شرکت عمران شهر جدید هشتگرد سازمان مذکور حق دارد خلع بد اینجانب از قطعه مورد واگذاری یا هر اقدام دیگری که مقتضی بداند عمل نماید و اینجانب حق هرگونه اداعایی را در این خصوص از هر جهت که باشد از خود سلب و ساقط مینمایم ، همجنین ضمن عقد خارج لازم اینجانب ———- با مشخصات فوق ، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد را وکیل تام الاختیار و بلاعزل با حق توکیل به غیر قرار دادم تا جهت فسخ و معامله اسناد و تفاهم نامه های تنظیمی به هر نحو که صلاح نماید و در هیچ یک از مراحل انجام کار نیاز به حضور اینجانب نباشد.

متن حقوقی اقرار مسکن مهر تهران

اینجانب —– با مشخصات فوق متصرف یک قطعه زمین به مساحت — مترمربع واقع در پلاک ثبتی —-فرعی از —- واقع در بخش —- تهران در اجرای دستورالعمل اجرایی تعین تکلیف اراضی تصرفی دولتی ابلاغی سازمان ملی زمین و مسکن متقاضی اخذ سند مالکیت عرصه قطعه زمین تصرفی فوق الاشعار میباشم و ضمن اعلام اگاهی کامل از وضعیت ثبتی و حقوقی زمین موضوف ، اقرار مینمایم که از تاریخ 1360/12/27 خود و همسر و افراد تحت تکفلم از امکانات و تسهیلات دولتی در جهت تامین مسکن تحت هر عنوان و به هر میزان استفاده ننموده ام و در صورت احراز خلاف موارد فوق به تشخیص اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و عدم پرداخت بهای کارشناسی روز و سایر هزینه های متعلقه به عرصه مورد تصرف توسط اینجانب ، وفق ضوابط مندرج در دستورالعمل فوق الاشعار، اداره کل مذکور اختیار کامل در خلع ید اینجانب از قطعه مورد تصرف با هر نوع اقدام مقتضی که لازم بداند را خواهد داشت و اینجانب حق هرگونه اداعایی در این خصوص را از هرحیث از خود سلب و ساقط مینمایم.همچنین در خصوص قطعه زمین مذکور این اداه کل طرف دعوی اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی واقع شود، اینجانب ضمن پذیرش مسئولیت پاسخگویی به اداعای مطروحه فعلی و آتی و نیز آثار و نتایج آراء اصداری از مراجع ذیصلاح قضایی، شبه قضایی و اداری را مستقیما تقبل خواهم نمود.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه