متن حقوقی اقرار به نداشتن مسکن

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۴ | موضوع: اقرار نامه

متن حقوقی اقرار شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

—– استفاده از مسكن مهر موضوع قانون ساماندهي حمايت از توليد و عرضه مسكن ميباشم و به خداوند متعال سوگند ياد كرده و اقرار ينمايم كه از تاريخ ——– خود و همسر و اولاد تحت تكفل فاقد واحد مسكوني زمين شهري(مسكوني) در سطح كشور به هر نسبت و هر ميزان و عنوان حتي به صورت قولنامه اي و موروثي و ير بوده و از تاريخ ———- تا كنون از امكانات و تسهيلات دولتي در جهت تامين مسكن نيز استفاده نكرده ام و در صورت احراز خلاف موارد فوق به تشخيص شركت عمران شهر جديد هشتگرد سازمان مذكور حق دارد خلع بد اينجانب از قطعه مورد واگذاري يا هر اقدام ديگري كه مقتضي بداند عمل نمايد و اينجانب حق هرگونه اداعايي را در اين خصوص از هر جهت كه باشد از خود سلب و ساقط مينمايم ، همجنين ضمن عقد خارج لازم اينجانب ———- با مشخصات فوق ، شركت عمران شهر جديد هشتگرد را وكيل تام الاختيار و بلاعزل با حق توكيل به غير قرار دادم تا جهت فسخ و معامله اسناد و تفاهم نامه هاي تنظيمي به هر نحو كه صلاح نمايد و در هيچ يك از مراحل انجام كار نياز به حضور اينجانب نباشد.

متن حقوقی اقرار مسکن مهر تهران

اینجانب —– با مشخصات فوق متصرف یک قطعه زمین به مساحت — مترمربع واقع در پلاک ثبتی —-فرعی از —- واقع در بخش —- تهران در اجرای دستورالعمل اجرایی تعین تکلیف اراضی تصرفی دولتی ابلاغی سازمان ملی زمین و مسکن متقاضی اخذ سند مالکیت عرصه قطعه زمین تصرفی فوق الاشعار میباشم و ضمن اعلام اگاهی کامل از وضعیت ثبتی و حقوقی زمین موضوف ، اقرار مینمایم که از تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ خود و همسر و افراد تحت تکفلم از امکانات و تسهیلات دولتی در جهت تامین مسکن تحت هر عنوان و به هر میزان استفاده ننموده ام و در صورت احراز خلاف موارد فوق به تشخیص اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و عدم پرداخت بهای کارشناسی روز و سایر هزینه های متعلقه به عرصه مورد تصرف توسط اینجانب ، وفق ضوابط مندرج در دستورالعمل فوق الاشعار، اداره کل مذکور اختیار کامل در خلع ید اینجانب از قطعه مورد تصرف با هر نوع اقدام مقتضی که لازم بداند را خواهد داشت و اینجانب حق هرگونه اداعایی در این خصوص را از هرحیث از خود سلب و ساقط مینمایم.همچنین در خصوص قطعه زمین مذکور این اداه کل طرف دعوی اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی واقع شود، اینجانب ضمن پذیرش مسئولیت پاسخگویی به اداعای مطروحه فعلی و آتی و نیز آثار و نتایج آراء اصداری از مراجع ذیصلاح قضایی، شبه قضایی و اداری را مستقیما تقبل خواهم نمود.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه