الزام به درج مشخصات بیمه شخص ثالث در تنظیم اسناد وسائل نقلیه

ارسال شده توسط در تاریخ 25 آذر 1394 | موضوع : اسناد

طبق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دفاتر اسناد رسمی موظف هستند در هنگام تنظیم سند رسمی مشخصات بیمه شخص ثالث را در سند درج نمایند.

 

تبصره 3 ماده 19 – ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این‌قانون، مشخصات بیمه نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

 

جهت مشاهده مواد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری اینجا کلیک کنید.

وکالت کاری وسائل نقلیه

ارسال شده توسط در تاریخ 19 آذر 1394 | موضوع : اسناد, وکالت

برای تنظیم وکالتهای کاری وسائل نقلیه مدارک زیر لازم است:

1-سند قطعی وسیله نقلیه (به نام شخص نامبرده در برگ سبز)

2-برگ سبز وسیله نقلیه

3-بیمه شخص ثالث (اطلاعات بیشتر…)

 

متون حقوقی:

فقط برای تعویض پلاک:

مراجعه به پلیس راهور و  مراکز تعویض پلاک جهت دریافت و نصب پلاک جدید به نام خود و یا هر شخص دیگر برای اتومبیل فوق الذکر

 

برای ترخیص خودرو:

مراجعه به پلیس راهور و پارکینگ های راهنمایی و رانندگی و رفع توقیف و ترخیص خودرو فوق الذکر و انجام کلیه تشریفات اداری به طوری که در هیچ مورد نیازی به موکل نباشد.

 

متن جامع وکالت کاری اتومبیل:

مراجعه به پلیس راهور و مراکز تعویض پلاک و اقدام به تعویض پلاک اتومبیل سواری فوق الذکر و نصب پلاک جدید به نام خود ویاهر شخص دیگری و و تقاضا و دریافت مفاصا حسابها کارت سوخت اسناد و مدارک و لو المثنی ورفع توقیف و ترخیص خودرو از پارکینگ ها و در صورت لزوم توقیف پلاک خودرو و نیز مراجعه به بیمه جهت بیمه نمودن خودروی فوق و نیز دریافت خسارت از بیمه به صورت وجه نقد یا چک و مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک خسارت و امضا و ظهر نویسی اوراق و دادن هرگونه رسید و تعهد و پرداخت هزینه های احتمالی و در صورت لزوم اعلام فقدان و سرقت پلاک و درج در لیست سیاه آگاهی و نیز مراجعه به مراکز پلیس 10+ و دادگاهها و داسراها و شورای حل اختلاف جهت کم کردن خلافی و انجام امور اداری مربوطه و نیز وکیل اختیار کامل دارد تا در صورت وجود هرگونه اشتباه و سهو قلم در مورد وکالت را با ارائه مدارک مثبته با امضا و تنظیم اقرارنامه اصلاحی رفع اشتباه نماید و انجام کلیه تشریفات اداری مربوطه به نحوی که در هیچ مورد احتیاج به حضور و یا امضاء مجدد موکل نباشد.
ضمن تنظیم سند موکل اعلام نمود وکیل را می شناسد و از قوانین راهنمایی مبنی بر عدم تعویض پلاک و درج نمرات منفی اطلاع دارد.