دانلود فرم تقاضای صدور سند تک برگ

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | موضوع : فرم ها

دانلود فرم صدور سند مالکیت تک برگی

دانلود فرم صدور سند مالکیت (تک برگ)

متن حقوقی تعهد نامه درخواست موافقت اصولی جهت تاسیس آموزشگاه آزاد/مدرسه

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

“”توجه : هنگام کپی کردن متن داخل سامانه ثبت آنی توجه داشته باشید اعداد به درستی نشان داده شده باشند.””

اینجانب —- با مشخصات فوق الذکر كه واجد شرايط ماده ۸ قانون تاسيس مدارس و مراكز غيردولتي هستم، متقاضي درخواست موافقت اصولي جهت تاسيس آموزشگاه آزاد —- / مدرسه در دوره تحصیلی —- مي باشم.

با عنایت به مفاد قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش غیردولتی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی یا اسقاط کافه خیارات ملتزم و متعهد می گردم که کلیه مقررات، دستورالعمل ها و آئین نامه های قانون مذکور و مصوبات شورای نظارت مرکزی و شورای نظارت مدارس غیردولتی شهر تهران را در موعد مقرر و به صورت تمام و کامل رعایت نمایم. ضمنا موارد زیر را تعهد می نمایم.
۱- با توجه به اینکه مجوز تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی به نام شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی صادر میشود، اجازه مذکور قابل واگذاری و یا انتقال را به دیگری نداشته و درصورت احراز تخلف به تشخیص شورای نظارت بر مدارس غیردولتی شهر تهران مجوز صادره در دستور کار شورای نظارت شهر تهران جهت اتخاذ تصمیم قانونی قرار خواهد گرفت.
۲- براساس بند ۱۵ مصوبات یکصد و هفتادمین جلسه شورای نظارت مرکزی مورخ ۲۱/ ۰۴/ ۱۳۷۴ درصورتی که رای شورای نظارت مبنی بر عدم اولویت باشد متعهد و ملزم می گردم به مدت ۴ سال از طرح تقاضای جدید خودداری نمایم.
۳- به منظور اخذ مجوز راه اندازی و انجام کلیه مفاد ماده ۹ قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی حداکثر هجده ماه بعد از اخذ موافقت اصولی باید امکانات موجود خود اعم از فضای آموزشی، نیروی انسانی، تجهیزات و منابع مالی مورد نیاز را به صورت مکتوب ارائه نمایم. به طوری که پس از اخذ مجوز راه اندازی حداکثر دو ماه قبل از آغاز سال تحصیلی امکانات فوق الذکر مهیا و به تایید اداره آموزش و پرورش منطقه مربوطه برسد. درغیر این صورت مجوز راه اندازی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
۴- در اجرای بند ب ماده ۹ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی، تضمین منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های مدرسه یا مرکز حداقل برای یکسال فراهم نمایم.
۵- درصورت دریافت موافقت اصولی و مجوز راه اندازی موظف به اجرای برنامه های هفتگی، تربیتی با رعایت ضوابط و مقررات اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش بوده، باید در جهت رشد مذهبی، اجتماعی، سیاسی، عقلی، علمی، اخلاقی و عاطفی دانش آموزان با استفاده از معلمان و مربیان متدین و آگاه به موازین تعلیم و تربیت اسلامی برنامه ریزی و فعالیت نموده و کلیه طرحها، بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش را اجرا نمایم.
این تعهدنامه بدون هیچ قید و شرطی برای کلیه مطالبات و حقوقی که هر یک از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران نسبت به دارنده موافقت اصولی یا نمایندگان حقوقی موسسات مربوط دارند نیز معتبر و متضامناً درباره کلیه امضاء کنندگان قابل استناد و اجرا می باشد.

اعلام نتایج آزمون سردفتری سال 1397

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | موضوع : اطلاعیه ها

نتایج آزمون سردفتری سال ۱۳۹۷ اعلام شد.

 

برای مشاهده نتایج به آدرس http://modiriat.org/print_card مراجعه نمایید.

متن حقوقی قطعی غیرمنقول (مورد تایید سازمان مسکن و شهرسازی)

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | موضوع : اسناد, قطعی

ویا جمیع توابع و متعلفات شرعیه و عرفیه آن عرصتا و اعیانا بانضمام کلیه حقوق فروشنده ناشی از برق پرونده شماره منصوبه در آن و آب پرونده شماره منصوبه در آن شرکت آب و برق استان اعم از حق الامتیاز و حق الاشتراک و وام و ودایع احتمالی مربوطه و خریدار اقرار نمود که مورد معامله را در محل رویت نموده و از موقعیت و خصوصیات آن به خولی مطلع می باشد و حسب الاظهار این معامله با توافق و تراضی کامل طرفین انجام یافته است اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غین با علی مراتبه از طرفین بعمل آمد منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نگردیده و خریدار متعد و ملتزم گردید که چنانچه مورد معامله تا این تاریخ هرگونه بدهی معوقه به دولت و شهرداری و شرکت های آب و برق و گاز داشته باشد شخصاً بپردازد و خریدار با مسئولیت خود اقدام به انجام این معامله نمود و دولت و این دفتر مسئولیتی ندارد خریدار اقرار به تخلیه و تصرف مورد معامله نمود و خریدار اقرار نمود که ساختمان مورد معامله هیچگونه تغییر و تبدیلی در آن احداث و ایجاد نگردیده و چنانچه از ناحیه شهرداری تحت هر عنوان نسبت به مورد معامله این سند و یا ساختمان احداثی در آن ادعایی به عمل آِد خریدار تعهد و تقبل نمود که از عهده پاسخگویی به دعاوی احتمالی شهرداری برآید دولت و ایندفتر مسئولیتی ندارد همچنین خریدار اقرار نمود کلیه مستندات مذکور در این سند را رویت نموده و پس از قرائت و آگاهی کامل از مفاد و مندرجات آنها با رضایت کامل اقدام به قبول و انجام این معامله نموده است و خریدار متعهد پرداخت کلیه بدهی های مورد معامله به ادارات دارایی و شهرداری و ثبت اسناد و سازمان تامین اجتماعی و هر یک از اتحادیه های صنفی و تعاونی های مصرف و یا هر اداره و ارگان دولتی و غیر دولتی از مال خود گردید. کلیه هزینه ها و بدهی ها ملک مزبور به کلیه ادارات و ارگانها بر عهده خریدار بوده و فروشنده (دولت) از پرداخت کلیه هزینه های معاف می باشد. خریدار با امضای قبل سند انتقال قطعی در کمال صحت و سلامت عقلانی و جسمانی و با اراده و اختبار متعهد و ملتزم گردید پاسخگو به اعتراضات و دعاوی احتمالی از ناحیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی در حال و آینده متجمله و قائم مقام قانونی قهری و قانونی نامبردگان و همچنین کلیه آبادی بعدی خود را در حال و آینده در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی و آثار مرتبت به آن را تقبل نموده و اقرار می نماید وکالتنامه های فوق الذکر و کلیه آبادی آن دارای صحت بوده و باطل نگردیده و چنانچه در آینده فساد آن کشف گردید متعهد گردید از عهده تمامی خسارات وارده به دولت و سایر اشخاص برآِد ضمناً فروشنده به خریدار وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر داد که چنانچه در تحریر و تنظیم این سند و یا در مستندات مبنا هرگونه سهوقلمی روی داده باشد خریدار می تواند نسبت به تقاضای تنظیم . امضای اقرارنامه اصلاحی شخصاً اقدام نماید.

متن حقوقی وکالت کاری اموال غیرمنقول(اخذ وام بانک کشاورزی)

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | موضوع : اسناد, رهنی, وکالت

مراجعه به هريك از سازمان ها، ادارات، شهرداري ها و موسسات و اخذ استعلام و به رهن و وثيقه گذاردن اصل و مازاد — دانگ پلاك ثبتي فوق الذكر در قبال هر نوع بدهي و تعهد و الزامات وكيل يا شخص ثالث در قبال بانك كشاورزي ناشي از تسهيلات اعتباري بانك مزبور در قالب عقود اسلامي از قبيل قرض الحسنه، مشاركت مدني، خريد و فروش اقساطي، خريد و فروش سلف، اجاره به شرط تمليك، مضاربه، جعاله، مساقات، مزارعه، خريد دين، استصناع، صكوك، مرابحه، رهن و هر گونه خدمات بانكي از قبيل تقاضا و اخذ ضمانتنامه و گشايش اعتبار اسنادي تحت هر عنوان ايجاباً و قبولاً كه وكيل با نام و به نفع خود ياس شخص ثالث با بانك كشاورزي انجام مي‌‌دهد با منعقد مي‌كند به هر مدت و مبلغ و قيد و شرط و تحت تمام قيود و الزامات و تعهداتي كه بانك كشاورزي تعيين مي كند و سپردن هرگونه قيام و اقدام به تمام تشريفات معاملات مذكور و با حق فروش كليه اموال مذكور
منحصراً به منظور تاييد كليه بدهي‌هاي وكيل يا شخص ثالث ناشي از عقود و خدمات مذكور و معاملات فوق به بانك كشاورزي و نيز حق توكيل وكالت در فروش اموال مرقوم به بانك كشاورزي و نيز هرگونه توافق با بانك كشاورزي براي تعيين تكليف ناشي از اخذ تسهيلات يا خدمات و انجام معاملات مذكور در قالب تغيير سررسيد، تجميع و تقسيط، استمهال و امهال و تمديد و تنظيم و امضاء اسناد و توافقنامه و قرارداد هاي متمم يا هرگونه سندي كه به منزله توافق محسوب شود.
حدود اختيارات: وكيل مرقوم حق انجام موارد وكالت را به كرات دارد و نيز حق امضاي كليه درخواست‌ها، اوراق، اسناد و دفاتر و قراردادها و به طور كلي كليه اقدامات و عمليات و تشريفات لازم براي انجام مورد وكالت را دارد و امضاي وكيل در كليه موارد و مراحل به منزله امضاي موكل است و داراي همان اعتبار و نفوذ خواهد بود. عدم عزل وكيل ضمن عقد لازم خارج به مدت ده سال از تاريخ تنظيم وكالتنامه شرط كرديد.