دانلود فرم تقاضای صدور سند تک برگ

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | موضوع : فرم ها

دانلود فرم صدور سند مالکیت تک برگی

دانلود فرم صدور سند مالکیت (تک برگ)

فرم اظهار نامه تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, فرم ها

صفحه دوم این فرم باید توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شود و تسلیم پلیس مهاجرت و گذرنامه شود.

 

پلیس مهاجرت و گذرنامه در تهران به آدرس خیابان مطهری خیابان کوه نور میباشد.

 

دانلود فرم اظهارنامه تقاضای ثبت املاک اتباع بیگانه

فرم درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۴ | موضوع : فرم ها

فرم درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه اردیبهشت ۱۳۷۱
با فرمت PDF و امکان تایپ مستقیم در فایل PDF

1-2-1

1-2-2

دانلود با لینک مستقیم