خطای 183 در ارسال لیست بیمه

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۴ | موضوع : بیمه

خطای ۱۸۳ در ارسال لیست بیمه

به تازگی بیمه تامین اجتماعی برای تکمیل اطلاعات کارگاهها از ارسال لیست بیمه کارگاههایی که اطلاعات ناقص دارند به صورت آنلاین جلوگیری میکند. از طریق سایت http://samt.tamin.ir بعد از ارسال لیست با کد خطای ۱۸۳ مواجه شدیم:

کد خطا: ۱۸۳

شرح خظا: کارگاه فعال نمی باشد.دریافت دیسکت برای کارگاه امکان پذیر نمی باشد.

دسته خطا : بازدارنده

نوع خطا : غیرمغایرت

برای حل این مشکل  با دریافت فرم “تعهدنامه ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی مربوط به اشخاص حقیقی”  به شعبه منطقه ای بیمه و بخش درآمد مراجعه کنید و تا این مورد خطا برای ارسال لیست ماهانه بیمه رفع میشود.

جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید.

طبقه گفته مدیریت بخش درآمد بیمه ، ذیل این فرم باید مهر دفتر اسناد رسمی زده شود.