عدم ثبت اسناد معاملات سلاح و مهمات غیر مجاز

ارسال شده توسط در تاریخ 6 دی 1394 | موضوع : اطلاعیه ها

بخشنامه سازمان ثبت در خصوص عدم ثبت اسناد مربوط به معاملات سلاح و مهمات غیر مجاز

scan