سن بازنشستگی در ماده 11 قانون دفاتر اسناد رسمی

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۴ | موضوع : اطلاعیه ها

7-94-1405

تاریخ : ۱۳۹۴/۶/۴
شماره : ۷/۹۴/۱۴۰۵
پیوست : ۹۴-۶۱-۹۱۵
جناب آقای محمدرضا دشتی اردکانی
رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران

با سلام و دعای خیر
عطف به استعلام شماره ۹۴۲۰/۳۰۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ نظریه مشورتی این اداره که به شرح زیر اعلام می گردد:
منظور از ۶۵ سال تمام ، در ماده ۱۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۵۴ به عنوان سن بازنشستگی ، وضعیت کسی است که ۱۲ ماه از ورود سنش به ۶۵ سالگی گذشته باشد و لذا کسی که ۱۲ ماه از ورود سنش به ۶۴ سالگی گذشته را نمی توان ۶۵ سال تمام دانست.

دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه

اولویت اخذ اثر انگشت در سامانه ثبت آنی

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۴ | موضوع : اطلاعیه ها

photo_2016-01-15_22-59-40

فایل آماده چاپ در قطع A5

برای اخذ اثر انگشت در سامانه ثبت آنی برای انگشتان دست به شرح زیر اولویت بندی شده است:

۱-انگشت اشاره دست راست

۲-انگشت اشاره دست چپ

۳-انگشت میانی دست راست

۴-انگشت میانی دست چپ

۵-انگشت شصت دست راست

۶-انگشت شصت دست چپ

۷-انگشت انگشتری دست راست

۸-انگشت انگشتری دست چپ

۹-انگشت کوچک دست راست

۱۰-انگشت کوچک دست چپ

آیا در تنظیم اسناد تمدید مدت و افزایش مبلغ اخذ استعلام ثبتی ضروری است؟

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۴ | موضوع : اطلاعیه ها

photo_2016-01-04_22-35-02

رای وحدت رویه در رابطه با محاسبه حق التحریر پارکینگ و انباری در تقسیم نامه

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۴ | موضوع : اطلاعیه ها

photo_2016-01-04_22-29-02

عدم ثبت اسناد معاملات سلاح و مهمات غیر مجاز

ارسال شده توسط در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۴ | موضوع : اطلاعیه ها

بخشنامه سازمان ثبت در خصوص عدم ثبت اسناد مربوط به معاملات سلاح و مهمات غير مجاز

scan