اعمال ماده ۳۲ و ۴۲

ارسال شده توسط در تاریخ 29 مهر 1399 | موضوع : اطلاعیه ها

اعمال ماده ۳۲ و ۴۲ برای سران دفاتری که به جهت عدم اجرای تبصره ۷ تعرفه حق التحریر مبادرت به تغییر و کاهش مبالغ حق التحریر اسناد می نمایند.

نظر ریاست محترم سازمان ثبت در خصوص تقسیم اسناد

ارسال شده توسط در تاریخ 29 مهر 1399 | موضوع : اطلاعیه ها

نظر ریاست محترم سازمان ثبت در خصوص تقسیم اسناد

جهت مشاهده عکس در سایز اصلی روی آن کلیک کنید.

فرم ضمیمه صدور اجرائیه

ارسال شده توسط در تاریخ 29 مهر 1399 | موضوع : اطلاعیه ها, فرم ها

دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در بدو صدور اجراییه یا پذیرش تقاضای صدور اجرائیه، فرم ضمیمه را جهت تکمیل به متقاضی ارائه و فرم تکمیل شده مربوط را به انضمام سایر مدارک و مستندات به سند الکترونیکی تبدیل و به ادارات اجرا ارسال نمایند.

جهت پرینت فرم ، عکس زیر را در رایانه خود ذخیره و سپس پرینت کنید.

امکان مشاهده روند رسیدگی به پرونده های اجرایی

ارسال شده توسط در تاریخ 29 مهر 1399 | موضوع : اطلاعیه ها

امکان مشاهده روند رسیدگی پرونده اجرایی از طریق مراجعه به http://ejra.ssaa.ir

اطلاعیه درخصوص اعلام آمار صورت وضعیت 10% کانون سردفتران و دفتریاران

ارسال شده توسط در تاریخ 29 مهر 1399 | موضوع : اطلاعیه ها

اطلاعیه درخصوص اعلام آمار صورت وضعیت 10% کانون سردفتران و دفتریاران

قابل توجه همکاران محترم؛
مستحضر هستید که از ابتدای مهرماه 1399 در سراسر کشور پرداخت 10% کانون سردفتران و دفتریاران به صورت برخط انجام می‌گردد. لذا در راستای ارسال آمار ماهیانه و پرداخت 10% متعلق به قبل از اجرائی شدن طرح فوق الذکر به استحضار می‌رساند:

1- هرگونه واریز وجه 10% که مربوط به تاریخ قبل از اجرائی شدن پرداخت برخط 10% کانون سردفتران و دفتریاران است از به شیوه پرداخت آنلاین و یا فیش بانکی به شماره حساب 0200460906005 قابل پرداخت می‌باشند.

2- اعلام آمار صورت وضعیت 10% دفاتر اسناد رسمی از ابتدای مهرماه در پرتال کانون سردفتران و دفتریاران به آمارهای ماهانه تغییر می‌یابد. لذا ثبت آمارها به صورت (25 ماه قبل الی 26 ماه جاری) در پرتال کانون منتفی شده و آمارها به صورت ماهانه (یک ماه کامل) قابل ثبت خواهد بود.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران