استعلام مالیات نقل و انتقال املاک تهران فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی

ارسال شده توسط در تاریخ 28 اسفند 1398 | موضوع : اطلاعیه ها, قطعی

سازمان امور مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برون سپاری اخذ مالیات الکترونیک نقل و انتقال املاک مسکونی به دفاتر اسناد رسمی، گفت: استعلام گواهی مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی مناطق ۲۲ گانه تهران فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، امیدعلی پارسا با اشاره به اینکه طرح برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی به دفاتر اسناد رسمی با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیاده سازی شده است، گفت: این طرح با هدف کاهش هزینه‌های وصول مالیات، تکریم مؤدیان مالیاتی در تمامی دفاتر اسناد رسمی محدوده ۲۲ گانه شهرداری تهران عملیاتی شده است.

وی با تاکید براینکه انجام فرآیند یادشده توسط دفاتر اسناد رسمی در شرایط حاضر و باتوجه به شیوع ویروس کرونا حائز اهمیت است، اظهار کرد: برخی گزارش‌های واصله حاکی است که علیرغم اقدامات به عمل آمده برخی دفاتر اسناد رسمی همچنان به شیوه‌های سنتی اقدام به استعلام از ادارات امور مالیاتی می‌کنند.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، این مقام مسئول از انجام مکاتبه با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص خبر داده و گفته که انجام استعلامات مربوط به نقل و انتقال املاک مسکونی باید از طریق سامانه مذکور انجام شود تا شاهد کمترین مراجعه حضوری مؤدیان در شرایط موجود باشیم.

گفتنی است؛ طرح برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی به دفاتر اسناد رسمی در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط (مصوب رئیس قوه قضائیه) اجرا شده است.

 

منبع: ایسنا

متن حقوقی قطعی غیرمنقول (مورد تایید سازمان مسکن و شهرسازی)

ارسال شده توسط در تاریخ 14 مهر 1397 | موضوع : اسناد, قطعی

ویا جمیع توابع و متعلفات شرعیه و عرفیه آن عرصتا و اعیانا بانضمام کلیه حقوق فروشنده ناشی از برق پرونده شماره منصوبه در آن و آب پرونده شماره منصوبه در آن شرکت آب و برق استان اعم از حق الامتیاز و حق الاشتراک و وام و ودایع احتمالی مربوطه و خریدار اقرار نمود که مورد معامله را در محل رویت نموده و از موقعیت و خصوصیات آن به خولی مطلع می باشد و حسب الاظهار این معامله با توافق و تراضی کامل طرفین انجام یافته است اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غین با علی مراتبه از طرفین بعمل آمد منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نگردیده و خریدار متعد و ملتزم گردید که چنانچه مورد معامله تا این تاریخ هرگونه بدهی معوقه به دولت و شهرداری و شرکت های آب و برق و گاز داشته باشد شخصاً بپردازد و خریدار با مسئولیت خود اقدام به انجام این معامله نمود و دولت و این دفتر مسئولیتی ندارد خریدار اقرار به تخلیه و تصرف مورد معامله نمود و خریدار اقرار نمود که ساختمان مورد معامله هیچگونه تغییر و تبدیلی در آن احداث و ایجاد نگردیده و چنانچه از ناحیه شهرداری تحت هر عنوان نسبت به مورد معامله این سند و یا ساختمان احداثی در آن ادعایی به عمل آِد خریدار تعهد و تقبل نمود که از عهده پاسخگویی به دعاوی احتمالی شهرداری برآید دولت و ایندفتر مسئولیتی ندارد همچنین خریدار اقرار نمود کلیه مستندات مذکور در این سند را رویت نموده و پس از قرائت و آگاهی کامل از مفاد و مندرجات آنها با رضایت کامل اقدام به قبول و انجام این معامله نموده است و خریدار متعهد پرداخت کلیه بدهی های مورد معامله به ادارات دارایی و شهرداری و ثبت اسناد و سازمان تامین اجتماعی و هر یک از اتحادیه های صنفی و تعاونی های مصرف و یا هر اداره و ارگان دولتی و غیر دولتی از مال خود گردید. کلیه هزینه ها و بدهی ها ملک مزبور به کلیه ادارات و ارگانها بر عهده خریدار بوده و فروشنده (دولت) از پرداخت کلیه هزینه های معاف می باشد. خریدار با امضای قبل سند انتقال قطعی در کمال صحت و سلامت عقلانی و جسمانی و با اراده و اختبار متعهد و ملتزم گردید پاسخگو به اعتراضات و دعاوی احتمالی از ناحیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی در حال و آینده متجمله و قائم مقام قانونی قهری و قانونی نامبردگان و همچنین کلیه آبادی بعدی خود را در حال و آینده در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی و آثار مرتبت به آن را تقبل نموده و اقرار می نماید وکالتنامه های فوق الذکر و کلیه آبادی آن دارای صحت بوده و باطل نگردیده و چنانچه در آینده فساد آن کشف گردید متعهد گردید از عهده تمامی خسارات وارده به دولت و سایر اشخاص برآِد ضمناً فروشنده به خریدار وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر داد که چنانچه در تحریر و تنظیم این سند و یا در مستندات مبنا هرگونه سهوقلمی روی داده باشد خریدار می تواند نسبت به تقاضای تنظیم . امضای اقرارنامه اصلاحی شخصاً اقدام نماید.