متن حقوقی تعهدنامه صدور پایان کار آپارتمانی بدون بازدید

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ | موضوع : تعهد نامه

اینجانب — با مشخصات فوق الذکر مالک پلاک ثبتی — به نشانی — با توجه به تقاضای صدور پایان کار آپارتمانی از شهردای تهران بدون انجام بازدید اعلام و اقرار میدارم هیچگونه تخلف ساختمانی در اختصاصیات و مشاعات ملک موصوف مشهود یا غیرمشهود حادث نگردیده و در صورت وجود و یا وقوع هرگونه تخلف در حال و آینده متعهد و ملزم میگردم نسبت به موضوع شخصاً پاسخگو به شهرداری و مراجع ذیصلاح قضایی و اداری و یا شخصیت های حقیقی و حقوقی و ذینفعان احتمالی میباشم و در این ارتباط ضمن قبول مسئولیت نامه بلاقید و شرط هرگونه ادعا و یا اعتراض در حال و یا آینده از شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک شهر را از خود و قائم مقامان قانونی خود سلب و ساقط مینمایم.

متن حقوقی تعهد دریافت انشعاب برق در مناطق روستایی بدون سند رسمی و پروانه ساخت

ارسال شده توسط در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۷ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

“”توجه : هنگام کپی کردن متن داخل سامانه ثبت آنی توجه داشته باشید اعداد به درستی نشان داده شده باشند.””

ویرایش دوم ۱۰ آذر ۱۳۹۷

اینجانب — با مشخصات فوق اقرار می نمایم به دلیل اینکه پروانه ساخت ندارم تقاضای یک رشته انشعاب برق به تصرفات خود در محل سکونت خارج از محدوده فعلی خدمات شهری بوده و متعهد می گردم بدواً اقدام به تشکیل پرونده های مورد نظر شهرداری اعم از تغییر کاربری موضوع ماده پنج قانون شهرداری نموده و نیز ملزم به رعایت تمامی تصمیمات و مقررات ماده صد شهرداری در صورت ساخت ساختمان و ماده چهل و پنج قانون شهرداری ( تعریض کوچه آتی ) نموده و متعهد به تمکین تصمیمات ماخوذه کمیسیون های یاد شده بنمایم و همچنین متعهد می گردم : در صورتیکه ساختمان اینجانب در داخل طرح شهرداری – بنیاد مسکن – جهاد کشاورزی و یا سایر ادارات ذیربط واقع گردد و به دلیلی از طرف مراجع ذیصلاح دستور تخریب صادر شود ، مدیریت برق — می تواند نسبت به قطع و جمع آوری انشعاب ( کنتور ) برق اینجانب اقدام نماید و هیچگونه ادعا و اعتراض در این مورد نخواهم داشت . چنانچه در خصوص ملک فوق الذکر از سوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها در مراجع انتظامی و قضایی و اداری علیه مدیریت برق — طرح دعوی اقامه گردد . یا بر نفس ملک اعتراض شود شخصا جوابگو خواهم بود و مدیریت برق — در این خصوص پاسخگو نبوده و می تواند نسبت به جمع آوری انشعاب اقدام نماید .  هرگونه خسارت جانی و مالی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی و حفاظتی از نقطه تحویل انرژی تا محل مصرف به عهده اینجانب می باشد . هرگونه خسارت مالی ناشی از افت ولتاژ ( به دلیل بعد مسافت ) به عهده اینجانب بوده و مدیریت برق — هیچگونه تعهدی در رابطه با جبران خسارت نخواهد داشت .  اینجانب با علم و آگاهی کامل اقرار می نمایم که کنتور جهت تامین روشنایی واحد مسکونی به صورت موقت از طرف مدیریت برق — واگذار شده است و در صورت رعایت بندهای فوق الذکر آن مدیریت می تواند نسبت به قطع و جمع آوری کنتور برق اقدام نمایند .

در ضمن واگذاری انشعاب برق بصورت غیر دائم بوده و هیچگونه حقی را برای تعهد ایجاد نمی نماید و چنانچه مراجع ذیصلاح دستور قلع و قمع مستحدثات و جمع آوری انشعاب غیر دائم را صادر نماید اداره برق می تواند اقدام به جمع آوری انشعاب موقت نموده و اینجانب حق هیچگونه اعتراضی نداشته و در ضمن متعهد می گردم که در نقل و انتقالات بعدی انتقال گیرندگان را از مفاد این تعهدنامه که با علم و آگاهی و صحت و سلامت عقل و روان امضا و سپرده شده است مطلع نمایم .

=========

ویرایش اول : ۱ شهریور ۱۳۹۷

اينجانب — با مشخصات فوق اقرار مينمايم به دليل اينكه پروانه ساخت ندارم تقاضاي يك رشته انشعاب برق به تصرفات خود در (محل سكونت) جهت روشنايي واقع در نشاني فوق الذكر را دارم و مطابق شرح ذيل متعهد ميگردم : در صورتيكه ساختمان اينجانب در داخل طرح شهرداري ، بنياد مسكن ، جهاد كشاورزي و يا ساير ادارات ذيربط واقع گردد و به هر دليلي از طرف مراجع ذيصلاح دستور تخريب صادر شود مديريت برق — مي تواند نسبت به قطع و جمع آوري انشعاب (كنتور) برق اينجانب اقدام نمايد و هيچگونه ادعا و اعتراض در اين مورد نخواهم داشت. چنانچه در خصوص ملك فوق الذكر از سوي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي يا قائم مقام قانوني آنها در مراجع انتظامي و قضائي و اداري عليه مديريت برق — طرح دعوي اقامه گردد يا بر نفس ملك اعتراض شود شخصا جوابگو خواهيم بود و مديريت برق — در اين خصوص پاسخگو نبوده و ميتواند نسبت به جمع آوري انشعاب اقدام نمايد.هرگونه خسارت جاني و مالي ناشي از عدم رعايت موارد ايمني و حفاظتي از نقطه تحويل انرژي تا محل مصرف به عهده اينجانب ميباشد. هرگونه خسارت مالي ناشي از افت ولتاژ (به دليل بعد مسافت) به عهده اينجانب بوده و مديريت برق — شهر هيچگونه تعهدي در رابطه با جبران خسارت نخواهد داشت.اينجانب با علم وآگاهي كامل اقرار مي نمايم كه كنتور جهت تامين روشنايي واحد مسكوني به صورت موقت از طرف مديريت برق — واگذار شده است و در صورت عدم رعايت بندهاي فوق الذكر آن مديريت مي تواند نسبت به قطع و جمع آوري كنتور برق اقدام نمايند.
در ضمن واگذاري انشعاب برق بصورت غير دائم بوده و هيچگونه حقي را براي تعهد ايجاد نمي نمايد و چنانچه مراجع ذيصلاح دستور قلع و قمع مستحدثات و جمع آوري انشعاب غيردائم را صادر نمايد اداره برق مي تواند اقدام به جمع آوري انشعاب موقت نموده و اينجانب حق هيچگونه اعتراضي نداشته و در ضمن متعهد مي گردم كه در نقل و انتقالات بعدي انتقال گيرندگان را از مفاد اين تعهدنامه كه با علم و آگاهي و صحت و سلامت عقل و روان امضا و سپرده شده است مطلع نمايم.

متن حقوقی تعهدنامه آزمون استخدام پیمانی سال 1396

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اینجانب —- با مشخصات فوق الذکر که به عنوان —- با مقطع و رشته تحصیلی و سهمیه —- در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی جهت خدمت در شهرستان —- پذیرفته شده ام به موجب این سند تعهد مینمایم که :
۱- تمامی شرایط لازم در خصوص استخدام در دانشگاه را دارا بوده و ملزم به رعایت آن باشم و هر زمان که مشخصص گردد فاقد شرایط لازم استخدام بوده یا با ارائه گواهی نادرست، خود را واجد شرایط مذکور معرفی نموده¬ام. دانشگاه میتواند نسبت به لغو حکم استخدامی اینجانب اقدام نماید و در این خصوص هیچگونه ادعایی از اینجانب قابل قبول نمیباشد. ۲- اقرار و اعتراف مینمایم که مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش ار یک شغل نمیباشم و در صورتی که خلاف آن احراز گردد، دانشگاه مجاز به لغو حکم استخدام اینجانب میباشد و حق هرگونه اعتراضی از خود سلب و ساقط مینمایم.
۳- از نظر سلامت روحی و جسمانی دارای صلاحیت لازم جهت اشتغال شغل و محلی که پذیرفته شده ام باشم و چنانچه بعدا مشخص شود از نظر سلامت مشکل داشته ام دانشگاه میتواند نسبت به لغو حکم استخدام اینجانب اقدام نماید. ۴- بر اساس دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی موضوع ماده ۴۶ آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۹۱، اینجانب موظف هستم از زمان شروع به کار حداکثر ظرف مدت شش ماه، دوره آموزش های توجیهی بدو خدمت را طی نمایم و همچنین با توجه به مصوبه کمیته آموزش و بهسازی دانشگاه، نسبت به دریافت گواهینامه آموزش سه مهارت ICDL برای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و هفت مهارت ICDL برای مدارک لیسانی و بالاتر، از موسسات آموزشی معتبر (با هماهنگی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری) اقدام و به واحد محل خدمت ارائه نمایم. ۵- بر اساس شرایط احراز درج شده در آگهی استخدام و با توجه به بند ۱ تذکر سوم بند مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام، مندرج در آگهی استخدام پیمانی، دارای مدرک مورد نیاز شغلی که در آن پذیرفته شده ام میباشم و در صورتی که مدارک اینجانب بالاتر، پایینتر و یا معدل شرایط مندرج در آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام مغایرت داشته باشد هیچگونه حقی و امتیازی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتیجه اولیه، مصاحبه استخدام و حتی در صورت پذیرش نهایی از سایر فرایند جذب و استخدام حذف خواهم شد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت و دانشگاه مجاز میباشد نسبت به لغو حکم استخدامی اینجانب اقدام نماید. ۶-با عنایت به تذکرات و توصیه های کلی مندرج در آگهی آزمون استخدام پیمانی مذکور، در شهرستان مورد تقاضا در آزمون که از طریق آزمون و گزینش برای آنجا پذیرفته شده ام، متعهد میباشم به مدت حداقل ۵ سال در محل مورد تقاضا خدمت نمایم و طی مدت مذکور هیچگونه درخواستی اعم از انتقال و یا ماموریت بدون فوق العاده و غیره نداشته و به طور کلی به هر دلیل یا بهانه ای از ارائه خدمت در شهرستان محل خدمت خودداری ننمایم. بدیهی است پایان مدت فوق الذکر نیز برای اینجانب ایجاد حق نخواهد نمود و پس از مدت مذکور درخواست اینجانب براساس ضوابط جاری بررسی خواهد شد در صورت عدم امکان انتقال هیچگونه ادعایی نخواهم داشت. ۷- علاوه بر موارد فوق با قبول تمامی شرایط استخدام، مندرج در آگهی آزمون استخدامی مورخ ۹۶/۱۰/۱ در کمال صحت نفس و بقای عقل و شعور با رضایت کامل و به دور از هرگونه اکراه و اجبار مفاد تعهدنامه را پذیرفته ام و ملزم به اجرای آن میباشم و حق هرگونه اعتراضی را در مراجع قانونی و قضایی و … به موجب این تعهدنامه از خود سلب مینمایم و در صورت ادعا فاقد اعتبار و محکوم به رد میباشد.

متن حقوقی تعهدنامه جهت قرارداد با سازمان مسکن و شهرسازی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اینجانب/اینجانبان خانم/آقای — با مشخصات فوق الذکر تعهد و اقرار می نمایم / می نماییم که از تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ تا کنون بجز مالکیت بر پلاک ثبتی — فرعی از — اصلی واقع در بخش — تهران به مساحت — متر مربع فاقد هرگونه واحد مسکونی مناسب و زمین شهری بوده و می باشم / می باشیم و از سال ۱۳۶۰/۱۳۶۶ در آدرسهای :– آپارتمانی / ویلایی بعنوان مالک / مستاجر ساکن می باشم / می باشیم و متراژ واحد مسکونی مربوطه — متر مربع می باشد .چنانچه خلاف این امر اثبات گردد . بدینوسیله ضمن عقد خارج لازم اینجانب / اینجانبان جهت فسخ و اقاله  سند تنظیمی فیمابین سازمان مسکن شهرسازی استان تهران را وکیل و وکیل در توکیل ماذون قرار میدهم / میدهیم تا نسبت به استیفای حقوق دولت در رابطه با پلاک فوق یا پلاکهای دیگر اینجانب / اینجانبان بدون مراجعه به مراجع قضایی راساً اقدام نماید . ضمناً تا کنون نیز از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری استفاده ننموده ام / ننموده ایم .همچنین چون مالکیت پلاک ثبتی فوق الذکر ملکی قبلی اینجانب / اینجانبان که بلحاظ شمول قانون و مقررات مربوطه موات تشخیص و ابطال شده و به تملیک دولت درآمده و اینک سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در رابطه با زمین مذکور و در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری پلاک موصوف یا قطعه زمین دیگری معادل قیمتی در مقابل آن  به اینجانب / اینجانبان تخصیص داده و یا خواهد داد. بدینوسیله رضایت خود را اعلام و در قبال اخذ زمین مذکور هیچگونه ادعایی و حق و حقوقی در رابطه با اقدامات انجام شده دولت نخواهم / نخواهیم داشت . همچنین کلیه دعاوی و شکایت مطروحه در مراجع قضایی دیوان عدالت و ارگانهای دولتی و حکومتی به طرفیت دولت و آن سازمان در خصوص پلاک فوق الاشعار را با این اقرارنامه اسقاط و کان لم یکن می نمایم / می نماییم و متعهد می گردم/می گردیم در آینده نیز از هر گونه طرح دعاوی و شکایات ذیربط خودداری نمایم/نماییم.

متن حقوقی تعهدنامه صدور پروانه کسب اشخاص حقیقی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

تعهد نامه صدور پروانه کسب اشخاص حقیقی موضوع تبصره ذیل ردیف (۱) بند (الف)ماده (۳) از آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی   

اینجانب ——- با مشخصات فوق الذکر به نشانی محل کسبی مورد تقاضای صدور پروانه کسب واقع در —-  کد پستی —– در رسته شغلی —- تلفن —- تلفن همراه —- که با ارایه اسناد مالکیت عین و منفعت و یا منافع اعم از اجاره نامه،صلح نامه،هبه،قراردادمشارکت،مبایعه نامه و یا قرارداد های موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی درخواست صدور پروانه کسب موقت و یا دائم از اتحادیه صنف — شهرستان —- را دارم در کمال صحت و سلامت عقل و روان عالماً و عامداً ضمن اقرار به اصالت و صحت مدارک ابرازی به اتحادیه متعهد میگردم کلیه مسئولیتهای جزایی و حقوقی و خسارات احتمالی ناشی از فساد مدارک ارایه شده به هر عنوان و یا عدم انطباق این مدارک با محل مورد تقاضای صدور پروانه کسب و یا هر گونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به صور پروانه کسب و یا مدارک ارایه شده و یا محل مورد تقاضای صدور پروانه کسب به عنوان مالک یا مالکین مشاع اعم از مالکیت عین و منفعت و یا منافع از قبیل حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه تجارت و یا حقوق صنفی و یا هر نوع مسئولیت حقوقی دیگر مرتبط با این تعهد نامه را شخصاً پذیرا بوده و رأساً در مراجع قانونی و محاکم صالحه پاسخگوی پیامد های مترتب بر آن و هر گونه دعاوی احتمالی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به هر عنوان باشم و پس از صدور و اخذ پروانه کسب در صورت ابطال و یا بطلان هر یک از مدارک ابرازی در مراجع قضایی و یا اعلام اسقاط هر یک از شرایط و ضوابط فردی صاحب پروانه کسب و یا شرایط و ضوابط مکانی محل دارای پروانه کسب از سوی مراجع و یا سازمان ها و یا ادارات و یا نهادها و یا ارگان ها و یا شهرداری ها و یا اتحادیه های صنفی و یا اتاق اصناف و یا کمیسیون نظارت بر اصناف و یا سایر دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی که شمول این تعهدنامه بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اتحادیه بنابه اعلام اشخاص حقیقی یا حقوقی مزبور مجاز به ابطال پروانه کسب صادره بوده و هیچ گونه مسئولیتی را تحت هیچ عنوان بر عهده اتحادیه ندانسته و نمیدانم و هیچ گونه ادعا و شکایتی از اتحادیه در این خصوص نداشته و نخواهم داشت و نسبت به اجرای مفاد تبصره (۲) ماده (۵)و ماده (۲۷)و بند (هـ) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی و ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات قانون نظام صنفی و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت صنفی اینجانب در محل مذکور مطابق ماده (۲۷) قانون نظام صنفی هیچ گونه ادعا و اعتراضی ندارم و با اطلاع کامل از مراتب فوق،با امضاء این سند ضمن قبول کلیه موارد مذکور حق هرگونه ادعا و اعتراضی را نیز از خود سلب و ساقط مینمایم.