بروزرسانی ارزش خودروهای تولید داخل و وارداتی جهت اجرا در سال ۱۳۹۸ و ۲۰۱۹

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | موضوع : اسناد, اطلاعیه ها

تاریخ بروزرسانی ۱۶ مهر ۱۳۹۸

جهت دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

متن حقوقی تعهدنامه بازنشستگان بانک رفاه

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | موضوع : تعهد نامه

اینجانب آقای / خانم — با مشخصات فوق همکار بازنشسته آن بانک با عنایت به صدور حکم بازنشستگی و اخذ حقوق بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی و به لحاظ وجود تعهدات تسهیلاتی و غیره نزد آن بانک، بدینوسیله متعهد می گردم تا بازپرداخت کلیه اقساط (اعم از اصل و سود)، تعهدات و بدهی های مربوطه خود، تحت هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، نسبت به تغییر بانک عامل پرداخت کننده حقوق خود (بانک رفاه کارگران) اقدام ننموده و چنانچه به هر دلیل مبادرت به انتقال حساب خود نمایم، بانک رفاه کارگران مجاز و مختار خواهد بود ضمن حال نمودن دیون تسهیلات صدرالاشعار، نسبت به برداشت وجوه متعلقه حسب مورد اعم از اصل، سود، وجه التزام تاخیر تادیه و … تسهیلات مطابق با قراردادهای تنظیمی از حساب حساب های اینجانب با هرگونه اقدام قانونی دیگر اعم از صدور اجرائیه و … اقدام نموده و حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمودم. همچنین به موجب تعهد نامه حاضر، به بانک رفاه کارگران اجازه دادم تا حسب تشخیص و تایید خود، مبادرت به برداشت اقساط تسهیلات و همچنین سایر وجوه پرداختی بابت هزینه های بهداشت و درمان، رفاهی و هر هزینه دیگری طبق نظر بانک از هر حساب اینجانب نماید. بدیهی است میزان و نحوه محاسبات انجام شده از سوی بانک، مورد قبول اینجانب بوده و بدینوسیله حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نمایم ضمناً در صورت بازداشت حساب از سوی مراجع ذیصلاح قضایی با اجرایی و عدم امکان برداشت، بانک حق دارد ضمن حال نمودن دیون اینجانب نسبت به صدور اجرائیه عليه وثایق و تضامین مأخوذه و تسویه مطالبات خود اقدام نماید.

متن حقوقی رضایت نامه شرکت بیمه امید

ارسال شده توسط در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | موضوع : اسناد, رضایت نامه

اينجانب — با مشخصات فوق الذكر به عنوان شاكي و مدعي خصوصي و متضرر از جرم ، رضايت كامل نسبت به ديه پرداختي به هر مبلغ و ميزان از پرونده كلاسه — از دادنامه شماره — مورخ — صادره از شعبه  — بطرفيت — با مشخصات فوق الذكر اعلام نموده و از بيمه نامه شماره — از پرونده خسارت شماره —در ظرح شكايت خود به طور كلي صرف نظر مينمايم و ديگر هيچگونه ادعا و اعتراضي عليه متهم پرونده موضوع و بيمه گذار و شركت بيمه اميد اعم از حقوقي و كيفري و مادي و معنوي و ضرر و زيان نداشته و ندارم و از رياست محترم دادگاه اجراي احكام ، تقاضاي صدور موقوفي تعقيب و سقوط شكايت و دعوي مطروحه را خواستارم. اينجانب ضمن اسقاط حق طرح هر گونه شكايت و دعوي متصوره عليه نامرده اعلام ميدارم با اطلاع از اينكه عدول از گذشت قابليت استماع نخواهد داشت ، گذشت مينمايم. ضمناً مسئوليت صحت مدارك ابرازي در پرونده موضوعه را تقبل نموده و در صورت كشف هرگونه فساد و اشتباه طرفين از عهده كليه خسارات وارده به شركت بيمه اميد برآمده و شركت اشاره شده را قائم مقام قانوني با اختيارات كامل جهت استرداد خسارت و تبعات ناشي از ان ميدانم.
شماره حساب — بانك — متعلق به اينجانب — با مشخصات فوق الذكر بعنوان رضايت دهنده ميباشد.

مآخذ محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | موضوع : اطلاعیه ها

 

تاریخ : ۱۳۹۸/۱/۲۰
جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هئیت وزیران

بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزرات کشور – وزارت جهاد کشاورزی
وزارت راه و شهرسازی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هئیت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانهی های امور اقتصادی و دارایی ، کشور ، جهاد کشاوری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – تصویب کرد:
مآخد محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیت های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – در سال ۱۳۹۸ معادل سی و شش درصد (۳۶%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (۶%) میانگین قیمت روزی) تعیین گردیده است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

تعطیلی روزهای پنج شنبه دفاتر اسناد رسمی استان خوزستان از ابتدای سال ۹۸

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | موضوع : اطلاعیه ها

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
شماره: ۱۰۶/۹۷/۳۳۹۸۹
پیوست: ندارد

ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران استان خوزستان

سلام علیکم
احتراماً پیرو نامه شماره ۱۰۶/۹۷/۳۳۹۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ به منظور حسن نظارت بر امور جاری دفاتر اسناد رسمی ، ایام کار کلیه دفاتر اسناد رسمی استان از ابتدای سال ۱۳۹۸ ، روزهای شنبه تا چهارشنبه متناسب با ساعات کاری ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها اعلام و تعیین و روز پنج شنبه تعطیل میباشد.

علی افشین
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان